Рубрика: Конспекты занятий

«Моя автобіографія» — гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях

Мета: ознайомити учнів із життям і творчою спадщиною
Письменника-гумориста; розвивати почуття коміч­ного; виховувати любов до спадщини Остапа Вишні, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів та літератури про творчість письмен­ника і його життя.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет Остапа Вишні, виставка творів письменника, мультимедійний додаток «Життя і творчість Остапа Вишні», схема аналізу епічного твору, план-зразок характеристики художнього образу-персонажа.
Перебіг уроку
І. ОрганізаціяКласу
ІІ. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТемиЙМетиУроку
ІІІ. АктуалізаціяОпорнихЗнань. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Валер’ян Підмогильний. «Місто». Зображення «цілісної» людини

Мета: проаналізувати роман Валер’яна Підмогильного
«Місто» з позицій екзистенціалізму, учити учнів розуміти вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших дійових осіб; характеризувати маргі­нальний образ українського інтелігента; розвивати вміння аналізувати світоглядну й психологічну ево­люцію характеру головного героя роману, пояс­нювати роль жіночих образів; учити висловлю­вати власну думку про способи самоствердження людини.
Обладнання: словник літературних термінів.
Тип уроку: комбінований.
Перебіг уроку
І. ОрганізаційнийМомент
ІІ. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Валер’ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях письменника

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом
Валер’яна Підмогильного — активного творця укра­їнської літератури ХХ ст., автора інтелектуально-психологічної прози, перекладача; виховувати іде­али добра й справедливості.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: мультимедійний додаток «Життєвий і творчий шлях письменника», портрет В. Підмогильного, епіграф.
Дар правдивого спостереження життя,
Уміння заражати читача настроями, тримати його увагу
Напруженою протягом усього оповідання — становлять невід’ємну
Властивість творчості В. Підмогильного.
Юрій Клен
Перебіг року
І. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Ю. Яновський. «Дитинство». Утвердження шаланда в загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «Шаланда в морі»

Мета: ознайомити учнів зі змістом новел «Дитинство»,
«шаланда в морі»; розвивати навички аналізу тек­стів, шліфувати вміння пояснювати художні засоби, відокремлювати епізоди й художні деталі як вті­лення національних атрибутів; висловлювати власне ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменника, план аналізу новели.
Перебіг уроку
І. ОрганізаційнийМомент
ІІ. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТеми, МетиУроку
ІІІ. АктуалізаціяОпорнихЗнань
1. Проаналізувати новелу «Подвійне коло» за поданим планом
План
1. Проблематика.
2. Історичне [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники». «Подвійне коло»

Мета: ознайомити учнів із творчою біографією Юрія Яновського, місцем письменника в розвитку української літератури, жанровою своєрідністю роману «Верш­ники»; розвивати вміння аналізувати твори; вихо­вувати інтерес до творчості письменника.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрет письменника, мультимедійний додаток «Життєвий і творчий шлях письменника», виставка творів Ю. Яновського, документальної, художньої та публіцистичної літератури про письменника, епі­граф.
Трапляються люди, що не полишають у пам’яті жодних згадок [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Українська література 1920–1930 рр. Поезія. Проза

Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу
З теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалення.
Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.
Обладнання: різнорівневі завдання.
Перебіг уроку
І.МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТемиЙМетиУроку
ІІ. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи
Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., ІІ рівня — 2 б., ІІІ рівня — 3 б.
ІІІ. ПроведенняТестовоїКонтрольноїРоботи Варіант І
Рівень І
Визначте правильне твердження:
1. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Григорій косинка. «в житах». Вітаїстичний пафос новели, імпресіоністична настроєність

Мета: розвивати вміння школярів коментувати зміст ноВели, зокрема показ переваги загальнолюдського над класово-ідеологічним; розвивати навички спіль­ного обговорення та зіставлення складних життє­вих ситуацій; навчити виокремлювати й коменту­вати зорові й слухові образи твору, художні деталі; поглибити поняття про імпресіонізм; виховувати почуття прагнення гармонії душі і світу.
Тип уроку: комбінований із технологіями критичного мислення.
Обладнання: портрети Г. Косинки, його вчителів — В. Стефаника, С. Васильченка, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Григорій косинка. Творча біографія прозаїка. Новела «в житах» — пошуки порушеної гармонії

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом
Г. Косинки, зокрема трагічною його долею; сприяти розумінню позаідеологічності творів митця, психо­логізму художньої деталі; розвивати вміння пере­казувати сюжет твору, визначати основні мотиви; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Г. Косинка; виховувати розуміння великої сили синівських почуттів.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, тексти новел, епіграф.
Григорій Косинка — єдиний і [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий