Рубрика: Поурочное планирование

Ольга Кобилянська — «робітниця свого народу», «пишна троянда в саду української літератури». (життя і творчість, формування світогляду)

Мета: домогтися розуміння учнями своєрідності життєвого і творчого шляху письменниці; з’ясувати роль О. Кобилянської в розвитку української літератури; учити добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати активне мовлення, на прикладі життя письменниці виховувати старшокласників свідо­мими громадянами.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменниці, фотовиставка (портрети ви­датних людей, пов’язаних із життям і творчістю О. Кобилянської, фото «Родина Кобилянських», «Ольга Кобилянська і Леся Українка» (1901 р.), [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Образи Івана й Марічки В повісті «тіні забутих предків». Осмислення філософських Категорій життя і смерті

Мета: у процесі аналізу допомогти учням розкрити для
Себе красу глибоких інтимних почуттів і взаємної вірності, усвідомити вагу справжніх духовних цін­ностей у житті людини; розвивати в учнів уміння зіставляти, аналізувати й синтезувати вивчене; ви­ховувати високі почуття.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: таблиці «Проблематика повісті «Тіні забутих предків», «Ідейний зміст повісті «Тіні забутих предків», вислів Антона Крушельницького «Гуцульщині «Тінями за­бутих предків» поставив Коцюбинський в україн­ському [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Картини життя і праці гуцулів, психологічне відтворення їхнього світогляду й світовідчуття в повісті м. Коцюбинського «тіні забутих предків»

Мета: через аналіз художніх картин, проникнення в поетичну писанину повісті, допомогти учням збагнути неповторний колорит і чарівність Гуцульщини, са­мобутність гуцулів, розкрити їхнє своєрідне міфо­логічне світовідчуття; удосконалювати вміння, ана­лізувати художній твір; виховувати інтерес і повагу до гуцульських звичаїв та вірувань.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: записи коломийок, ілюстрації до повісті художниці Олени Кульчицької, Елеонори Уоффе, Леоніда Кар-ташова, Георгія Якутовича («Стріча ворожих родів», «Іван та [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Психологічна новела «Intermezzo». Автобіографічна основа, символічні образи, Образотворчі засоби

Мета: допомогти учням усвідомити еволюцію творчості
Письменника від стилю розповідного реалістичного до метафоричного, імпресіоністичного; дати поняття про імпресіонізм у літературі й образотворчому мис­тецтві, про психологічну новелу; визначити пробле­матику новели, особливості її композиції, розкрити символічні образи й образотворчі засоби; розви­вати образне мислення, уміння сприймати худож­ній текст у його єдності з життям.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: таблиці «Intermezzo», «Новела», картини худож-ників-імпресіоністів, запис Четвертої симфонії Бет-ховена [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Михайло коцюбинський. «гармонійний талант художника І громадянина» (с. Єфремов). Життя і творчість, гуманізм світогляду

Мета: розповісти про життєвий і творчий шлях письменника як одного з найталановитіших в українській літературі, розкрити світоглядні позиції як україн­ського митця-патріота й гуманіста; допомогти усві­домити, що оптимізм і життєствердження — важ­ливі духовні цінності буття людини; викликати інтерес до творчості письменника; виховувати лю­бов до життя.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет М. Коцюбинського, фотовиставка «Життя і творчість М. Коцюбинського», виставка творів М. Коцюбинського.
Людську любов, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Загальний огляд української літератури Кінця хіх — початку ХХ ст

Мета: дати загальне уявлення про модерністські тенденції
В українській літературі наприкінці ХІХ — на по­чатку ХХ ст.; з’ясувати особливості літературного про­цесу на зламі двох віків; розвивати вміння знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях; спосте­режливість; формувати кругозір учнів; виховувати любов до художньої літератури, повагу до її творців; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: виставка книжок художньої, навчальної, довідкової [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

ПАВЛО ГРАБОВСЬКИЙ. ОГЛЯД ТВОРЧОСТІ

Мета: ознайомити учнів із поезіями П. Грабовського; поГлиблювати навички ідейно-художнього аналізу тво­рів; плекати почуття любові до України, високого громадянського обов’язку.
Обладнання: портрет письменника, виставка його творів.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Використана література: Грабовський П. А. Вибране: Поезії, нариси, статті, переклади і переспіви. Для серед. шкіл. віку / Упорядкування і передм. М. Т. Яценка; Худ. Є. Є. Котляр; Рецензент Н. Л. Калениченко.— К.: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Українська драматургія і театр 70–90-х рр. Хіх ст

Мета: перевірити рівень знань та вмінь школярів із зазначеної теми; розвивати логічне й образне мислення; виховувати в десятикласників уважність, організо­ваність, самостійність.
Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь та навичок.
Обладнання: різнорівневі завдання.
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів, ЗабезпеченняЕмоційноїГотовностіДоУроку
Іі. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи
Виконання завдання рівня І передбачає максимальну оцінку 0,5 б., рівня ІІ — 2 б., рівня ІІІ — 3 б.
Ііі. ЗавданняДляПроведенняТестовоїКонтрольноїРоботи Варіант І
Рівень І
Визначте правильне твердження.
1. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование