Рубрика: Поурочное планирование

ОПОВІДАННЯ «КАТОРЖНА», УТВЕРДЖЕННЯ В НЬОМУ ПРАГНЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ЛЮБОВІ Й ДОБРА

Мета: допомогти учням пізнати, розкрити й осмислити
Творчість Б. Грінченка, показати масштаби творчості митця; розвивати вміння сприймати поетичне слово, аналізувати та оцінювати його зміст та особливості форми, розвивати логічно правильне усне мовлення учнів, уміння, зіставляти та аналізувати факти; ви­ховувати прагнення до співчуття, любові, добра.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: словник Б. Грінченка, збірки творів письменника.
…Цей діяч, обвівши духовним зором Україну з [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Публіцистична діяльність і. Франка. Значення творчості письменника

Мета: ознайомити учнів із публіцистичною діяльністю
Франка, його літературознавчою працею «Із секре­тів поетичної творчості»; розкрити світове значення спадщини письменника; розвивати вміння знахо­дити потрібну інформацію, узагальнювати й систе­матизувати свої знання; виховувати любов і повагу до творчості І. Франка.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменника, книжкова виставка творів Франка, кросворд.
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаціяНавчальноїДіяльності
Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТемиЙМетиУроку
Ііі. АктуалізаціяОпорнихЗнань
1. Розгадати кросворд, у якому приховане прізвище письменника
1. Послідовність розвитку події [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Новела «Сойчине Крило». Зображення жіночої долі в новітній інтерпретації. Гуманістичний пафос новели

Мета: розглянути композицію новели; розкрити образ
Марії, його неоднозначність, визначити основний морально-етичний пафос новели; розвивати зв’язне мовлення, навички роботи над змістом прозового твору; виховувати в учнів позитивні морально-пси­хологічні якості.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: зміст новели «Сойчине крило», виставка прозових творів І. Франка.
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаційнийМомент
Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТеми, МетиУроку
Ііі. АктуалізаціяОпорнихЗнань
Літературний диктант
1. Великий віршований твір із сюжетно-оповідною організацією, повість або роман у віршах, багаточастинний твір, у [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Поема «мойсей» — Одна з вершин творчості і. Я. Франка

Мета: пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність
Для епохи національно-визвольних рухів, розкрити алегоричність образу Мойсея; розвивати вміння ви­словлювати власні міркування про майбутнє свого народу, шляхи до нього, дискутувати про це; вихо­вувати почуття національної гідності.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: епіграф до уроку, текст поеми «Мойсей», тестові завдання.
«Мойсей» Франка — це заповіт українському народові.
О. Білецький
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаційнийМомент
Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТемиЙМетиУроку
Ііі. АктуалізаціяОпорнихЗнань 1. Тестові завдання
1. Який підзаголовок [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

«Декадент» — поетичне Кредо і. Франка

Мета: розкрити ідейний зміст поезії «Декадент»; розвивати
Зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми про мету й сенс художньої творчості лю­дини; виховувати повагу до творчості І. Франка.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: збірки поезій І. Франка.
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаційнийМомент
Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТеми, МетиУроку
Ііі. ПеревіркаДомашньогоЗавдання
ІV. СприйняттяЙЗасвоєнняУчнямиНавчальногоМатеріалу
1. Вступне слово
Поезія «Декадент» (1896) входить до циклу «Поклони». Цей вірш був поетичною відповіддю літературному критикові В. Щу-ратові, який назвав збірку «Зів’яле [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

«Легенда про вічне життя». Вірш-заклик «розвивайся ти, високий дубе» — віра в майбутнє своєї нації

Мета: ознайомити учнів із філософською і громадянською
Поезією І. Франка, пояснити використання біблій­них мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч у збірці; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми; вихо­вувати повагу до творчості І. Франка.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: збірки поезій І. Франка.
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаційнийМомент
Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТеми, МетиУроку
Ііі. АктуалізаціяОпорнихЗнань
Літературна гра «Найуважніший читач»
З якої поезії уривок:
«…Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Місце любовної теми у творчості і. Франка

Мета: ознайомити учнів зі збіркою поезії «Зів’яле листя»,
Розкрити світ почуттів і пристрастей, створений по­етичним словом великого майстра; розвивати ви­разне читання, уміння аналізувати поезії; вихову­вати усвідомлення того, що любов — найвеличніше із людських почуттів, яке необхідно берегти й ці­нувати.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: епіграф до уроку, збірка поезій, аудіозапис пісні «Безмежне поле в сніжному завою».
У Франка є прекрасна річ — лірична драма «Зів’яле [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

«СІКСТИНСЬКА МАДОННА». КРАСА МАТЕРИНСТВА Й ВІЧНОЇ ЖІНОЧОСТІ

Мета: ознайомити учнів зі змістом сонета «Сікстинська
Мадонна», поглибити вивчене про сонет; розвивати навички виразного читання; виховувати загально­людські цінності: красу материнства й вічної жіно­чості.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: репродукція картини «Сікстинська мадонна» Рафаеля, схема аналізу ліричного твору, аудіозапис со­нета «Сікстинська мадонна».
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаціяКласу
Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТемиЙМетиУроку
Ііі. АктуалізаціяОпорнихЗнань
1. Установіть відповідність між фрагментами твору І. Франка та його назвою
1. «…жде спрагла земля плодотворної зливи».
2. «Встане славна [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование