Рубрика: Поурочное планирование

«ГІМН» — ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ ТВОРІВ РЕВОЛЮЦІЙНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ЛІРИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Мета: ознайомити учнів із поезією «Гімн», розкрити образ
Вічного революціонера як втілення могутності, не­здоланності трудового народу, римо-ритмічні особ­ливості поезії, популярність її в народі як пісні (му­зика М. Лисенка); розвивати навички аналізу поезії, виховувати любов до поезії, патріотичні почуття.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: епіграф до уроку, таблиця, аудіозапис поезії «Гімн».
Віддаючи належне всім граням Франкового таланту,
Ми відзначаємо: як митець І. Франко в першу чергу — [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

І. Я. Франко. Життєвий і творчий шлях митця

Мета: ознайомити учнів з етапами життєвого і творчого
Шляху письменника, розкрити жанрове й тематичне розмаїття його творчості; формувати власне став­лення до таких особистостей, як І. Франко; вихо­вувати інтерес до творчості письменника.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: портрет І. Франка, виставка творів письменника, епіграф до уроку, таблиця.
Ми не можемо назвати, мабуть,
Жодної ділянки людського духу,
В якій би не працював Іван Франко
І в якій би [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Соціально-побутова драма з життя театральних акторів «талан»

Мета: ознайомити учнів зі змістом соціально-побутової
Драми «Талан», її проблематикою; дати характерис­тику образів персонажів твору; обґрунтувати місце М. Старицького в історії української літератури, ви­ховувати розуміння загальнолюдських цінностей, любов і повагу до творчості письменника.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрет М. Заньковецької, епіграф до уроку, пам’ят­ка «Засоби творення образу людини», орієнтовний план-характеристика.
Я думаю, що моя сила найбільша у драмі.
М. Старицький
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаційнийМомент
Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Історико-романтична повість «оборона буші»

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом
Письменника, розкрити багатогранність його спад­щини; розвивати зв’язне мовлення, уміння зна­ходити потрібну інформацію; виховувати інтерес до творчості М. Старицького.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: портрет М. Старицького, його твори, епіграф до уро­ку, таблиця.
Творчість Михайла Старицького —
Значний крок вперед у розвитку української мови,
У поширенні тематичного виднокругу
Української літератури, у зміцненні
В нашому письменстві реалізму.
М. Рильський
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТемиЙМетиУроку
Іі. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Література 70–90-Х років віх ст. І. Нечуй-Левицький. Панас мирний. І. Карпенко-Карий

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з цієї теми;
Розвивати вміння десятикласників аналізувати ху­дожні твори; творчі здібності учнів; виховувати са­мостійність та наполегливість у роботі.
Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.
Обладнання: різнорівневі завдання.
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. ОголошенняТемиЙМетиУроку
Іі. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи
Виконання завдання рівня І передбачає максимальну оцінку 0,5 б., рівня ІІ — 2 б., рівня ІІІ — 3 б.
Ііі. ЗавданняДляПроведенняТестовоїКонтрольноїРоботи Варіант І
Рівень І
Визначте правильне твердження.
1. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

КОМЕДІЯ «МАРТИН БОРУЛЯ». ПРАГНЕННЯ СТАТИ ДВОРЯНИНОМ ЯК МІФ ПРО КРАЩЕ ЖИТТЯ

Мета: ознайомити десятикласників із змістом комедії,
Основними елементами її сюжету та композиції, роз­вивати навички ідейно-художнього аналізу драма­тичного твору, вміння характеризувати головного героя та інших персонажів, пояснювати засоби їх­нього комічного зображення, на прикладах творів І. Карпенка-Карого довести його драматургічну май­стерність у п’єсі; виховувати в учнів гідність, прос­тоту, щедрість у взаєминах із людьми.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет І. Карпенка-Карого, І. Франка; текст п’єси, фотоілюстрації [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Карпенко-Карий — «великий обсерватор життя»

Мета: ознайомити учнів із основними віхами життєвого
І творчого шляху драматурга, його зв’язками з «теат­ром корифеїв»; домогтися усвідомленню багатогран­ності літературної та театральної діяльності; жанро­вої різноманітності його драматичних творів; розви­вати навички виразного читання, акторські здібності школярів; виховувати інтерес до творчості митця.
Тип уроку: урок-вистава.
Дійові особи: Карпенко-Карий, Мати, Батько І. Тобілевича, Сергій Єфремов, Софія Віталіївна Дітковська, Л. М. Тол-стой, П. Саксаганський, І. Франко, Поклик [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90 РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Мета: познайомити учнів, як і коли в Україні виник професійний «театр корифеїв», навести конкретні при­клади зв’язку українського театру з музикою; розви­вати мовлення, навички самостійної роботи; вихову­вати інтерес до минулого України, любов до рідного слова.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: матеріали для підготовки плану-конспекту «Дже­рела драматургії та театру II пол. XIX століття».
Такі українські актори, як Кропивницький,
Заньковецька, Саксаганський, Садовський —
Блискуча плеяда майстрів [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование