Рубрика: Поурочное планирование

. Зіставлення особливостей стилю. творів і. Нечуя-левицького та панаса мирного

Мета: з’ясувати ідею роману й пояснити роль ліричних елементів у виявленні ідейного змісту твору; прокомен­тувати оцінку О. Білецького про місце роману в іс­торії літератури; зіставити особливості стилю творів І. С. Нечуя-Левицького та П. Мирного; виховувати в учнів почуття гідності й прагнення бути особис­тістю на прикладі життя П. Мирного.
Тип уроку: урок-конференція.
Обладнання: портрети П. Мирного, І. Білика, О. Білецького, І. Нечуя-Левицького; виставка [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА ТЕМУ «ЗОБРАЖЕННЯ ПОКРІПАЧЕННЯ УКРАЇНИ В РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»

Мета: розвивати писемне зв’язне мовлення учнів; навчати
Вмінню самостійно викладати думки, аргументу­вати власні твердження, робити узагальнення й ви­сновки; виховувати почуття національної гідності, справедливості.
ХІД УРОКУ
І. ОголошенняТеми, МетиУроку
II.АктуалізаціяОпорнихЗнаньУчнів
III. ФормуванняНовихЗнань, УміньТаНавичок
1. Бесіда на повторення
• Назвіть складові (структурні компоненти) твору-роздуму. (Складовими (структурними компонентами) частинами роз­думу є теза (основна думка), аргументи (доведення). У будь-якому роздумі є дві, а іноді й три частини. Найчастіше в пер­шій міститься [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Роздум над проблемою життєвого Вибору персонажів (чіпки, грицька, максима). Жіночі образи у творі (мотря, галя)

Мета: показати психологізм змалювання персонажів роману, їх неоднозначність, розвивати навички харак­теристики літературних героїв; формувати в учнів уміння визначати духовно-естетичні цінності в лі­тературному творі; розвивати логічне мислення, вміння давати оцінку вчинкам головних персона­жів; виховувати у школярів почуття людської гід­ності.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: ілюстровані сюжетні картинки до образів твору (П. Мирний. Життя і творчість у фотографіях, ілю­страціях, 1983); текст твору; картини (для роботи [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Характер Чіпки — головного героя роману, його еволюція від правдошукача до розбійника. типове й екстремальне в долі героя

Мета: розкрити характер головного героя роману Чіпки,
Простежити еволюцію його поведінки; з’ясувати причини, що привели Чіпку до морального падіння; сприяти виробленню навичок визначення головної думки твору; виховувати високі морально-етичні риси простої людини.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет братів Радченків, ілюстрації до твору.
Заглянув у душу чоловіку глибоко-глибоко.
І. Франко
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. СкладанняСловничкаУроку
Головний персонаж твору, психологічні чинники, еволюція, складність і суперечливість характеру, гуманність.
Іі. АктуалізаціяОпорнихЗнаньУчнів
1. Сюжетна лінія [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Соціально-психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Історія його створення, співавторство з Іваном Біликом

Мета: глибше ознайомити учнів із життєвим та творчим
Шляхом Панаса Мирного, розкрити етапи творчості прозаїка, познайомити з основними його творами, їх жанровою й тематичною різноманітністю; роз­крити своєрідність композиції та багатоплановість сюжету роману, його проблематику; виховувати в учнів естетичну культуру.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрети Панаса Мирного та І. Білика, виставка творів, «Життя і творчість Панаса Мирного у фо­тографіях, ілюстраціях, документах: Альбом, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Позакласне читання. І. Нечуй-левицький. Повість «микола джеря»

Мета: розкрити причини трагедії Миколи Джері, допомогти учням зрозуміти важливість морального ви­бору не тільки головним героєм, а й кожною люди­ною; розвивати вміння висловлювати власну думку; аналізувати художній текст.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: картки, текст повісті «Микола Джеря».
Мабуть, після Тараса Шевченка черкаська
Земля не давала таланту більшого,
Ніж талант Нечуя-Левицького.
Він заслужив звання народного письменника.
Вищої похвали бути не може.
О. Гончар
ХІД УРОКУ
I. ПідготовчийЕтап
Учитель зачитує [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Традиції народного побуту й моралі, передача цінностей національної етики засобами Комічного (гумор, Художні тропи). Оцінка «Кайдашевої сім’ї» і. Франком

Мета: звернути увагу десятикласників на реалістичне змалювання народного побуту й моралі; розвивати на­вички виразного коментованого читання, усне зв’язне мовлення учнів; виховувати в учнів українську мен­тальність, національний характер, народну мораль і етику.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрети І. Нечуя-Левицького, І. Франка, текст твору.
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів
Іі. АктуалізаціяОпорнихЗнаньУчнів 1. Тестова робота
1. Події якого періоду в житті українського села змальовано в повісті «Кайдашева сім’я»? А Часів [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Дискусія на тему «причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

Мета: допомогти учням систематизувати знання за твором
І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», осмислити конфлікт між дітьми та батьками, його причини й наслідки; з’ясувати різні точки зору, зіткнення яких допоможе знайти істину; розвивати вміння формулювати свої думки; сприяти вихованню так­товності під час дискусії.
Тип уроку: застосування навичок і вмінь.
Обладнання: пам’ятка «Правила дискусії».
Методична рекомендація: перед уроком клас має бути поділений на дві команди, яким дається [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование