Рубрика: Поурочное планирование

МАЙСТЕРНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРІВ КАЙДАША ТА КАЙДАШИХИ, КАРПА І ЛАВРІНА, МОТРІ ТА МЕЛАШКИ

Мета: удосконалювати вміння аналізувати та синтезувати
Факти, вчинки, давати оцінку образам та певним явищам літературного твору; розвивати навички ви­разного коментованого читання, усне зв’язне мов­лення учнів; формувати світогляд школярів, вихову­вати почуття справедливості, дружніх стосунків.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрети І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, І. Франка, текст твору, роздаткові теоретичні схеми «Система образів літературного твору».
«Читав — наче погожу воду у спеку пив. Яке знання народних [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

«Кайдашева сім’я» — Соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, вічна актуальність проблеми Батьків і дітей. Особливості сюжету й композиції

Мета: ознайомити школярів із повістю «Кайдашева сім’я»;
Сприяти виробленню навичок визначати жанр, компо­зиційні складові твору; виховувати високі морально-етичні риси простої людини.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрети І. Нечуя-Левицького, пам’ятка «Вчимося аналізувати прозовий твір».
Нечуй-Левицький — «артист зору», «всеохоплююче око України»
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. ОголошенняТемиІМетиУроку
Іі. АктуалізаціяОпорнихЗнань
1. Дати відповіді на запитання
• Як ви уявляєте літературний процес? Запам’ятайте, що місце кожного письменника в ньому визначається часом його ви­ступу [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях
Письменника, розкрити основні чинники форму­вання його світогляду; дати чітке визначення місця письменника в розвитку української літератури; про­коментувати оцінку І. Франком його творчості; роз­вивати вміння критичного аналізу ідейно-художньої суті творів, виховувати співчуття до простих, знедо­лених людей.
Тип уроку: літературно-музична композиція «Співець життя народного».
Одне лиш знаю: біль за людей завжди тяжко мене палить.
І. С. Нечуй-Левицький
ХІД [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Новий етап у розвитку реалізму, натуралізму, пізній романтизм

Мета: дати загальну характеристику розвитку української
Літератури 70–90-х років ХІХ ст.; познайомити учнів із історико-культурними умовами розвитку україн­ської літератури в ІІ пол. ХІХ ст., зокрема, появою Валуєвського циркуляру та Емського указу; пояс­нити зв’язок літератури з національно-визвольним рухом свого народу; обґрунтувати подвижницьку ді­яльність інтелігенції на ниві просвіти, новаторство прози, розвиток драматургії і театру; проаналізу­вати новий етап у розвитку реалізму, натуралізму, пізній романтизм; [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Українська Література У Світовому Контексті

Мета: розкрити поняття «художня література», «літературний процес», «літературознавство»; познайомити учнів із найвідомішими українськими літературо­знавцями; пояснити, з чого починається літературна творчість народів; прокоментувати зв’язок літератури як мистецтва слова з тенденціями свого часу; домог­тися засвоєнню основних фактів розвитку літератури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.; розвивати читацькі навички десятикласників; виховувати по­чуття до художньої літератури як мистецтва слова. Тип уроку: вивчення нового [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Василь Стефаник «Кам’яний Хрест»

«З тих пор, як Івана Дидуха пам'ятали в селі хазяїном, з тих пор він мав усього лише одного коня й малий візок з дубовим дишлем. Коня запрягав у пристяжь, сам себе в борозну...» Так разом з конем і підпрягався до будь-якої роботи. Іван Дидух працював багато, не менше, ніж його кінь. Але коня жалував більш, ніж себе. Десять років отслужил [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Революція або еволюція? Нове в методиці розвитку мовлення учнів

Сучасна методика розвитку мовлення учнів як особлива область методики навчання російській мові перебуває на якісно новому етапі свого розвитку.
По-перше, вона синтезує дані культурологии, філософії, логіки, дидактики, психології, фізіології, психолінгвістики, соціолінгвістики, етнолингвистики й інших наукових дисциплін, що вивчають мову, мовлення, мовну діяльність. Необхідність змін у змісті й технології методики розвитку мовлення диктують такі фундаментальні лінгвістичні новації, як язикова особистість і [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование

Як зробити вивчення морфології цікавим для школяра?

Розгляд слова як однієї з функціональних одиниць мови припускає засвоєння функціонального діапазону даної одиниці, тобто сукупності окремих функцій (М. А. Шелякин)1 . У статті, що описує особливості функціонально-системного підходу і його реалізацію при вивченні дієслова, були позначені й охарактеризовані етапи у вивченні морфологічної теми: мотиваційний, орієнтовний, виконавчий, контрольний, коригувальний
У даній публікації представлені особливості вивчення лексико-граматичних розрядів імен прикметників в V [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Поурочное планирование