Рубрика: Презентации

ОКСАНА СЕНАТОВИЧ «МАЛИЙ ВІЗ». КОРОТКА РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ

Мета:Коротко розповісти про письменницю, пригадати відомості
Про літературну казку, з історії України про І. Сірка, запо­різьких козаків; навчити учнів виразно і вдумливо читати твір, переказувати; виробляти у школярів вміння і нави­чки знаходити у тексті художні засоби, коментувати їхню роль.
Обладнання: Портрет письменниці, текст казки «Малий Віз», підручник з історії України, репродукції картин І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа до турецького султана», «Кошовий отаман», [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ «ЗАПОРОЖЦІ». ВИГАДУВАННЯ ВЕРСІЇ ЗАКІНЧЕННЯ ТВОРУ

Мета:Продовжити роботу над вивченням побуту, культури, споСобу життя запорожців, аналізувати роздуми про долю України; розвивати аналітичні здібності учнів, навички порівняння творів літератури й образотворчого мистецтва, розвивати поетичні та письменницькі здібності учнів вмін­ня вигадувати власну версію закінчення твору; виховувати повагу до славетного минулого наших предків. Обладнання: Портрет Нечуя-Левицького, карта Запорізької Січі, репро­дукції картин І. Рєпіна «Запорожці», С. Васильківського «Козаки в степу», [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

УРОК-ГРА ЗА ТВОРОМ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ЗАПОРОЖЦІ»

Мета:Поглибити деякі сторінки життя і творчості письменника;
Навчити учнів творчо підходити до опрацювання матеріа­лу; закріпити знання з теорії літератури (пейзаж, портрет, гіпербола, народний переказ); сприяти розвитку усного зв’язного мовлення; виховувати патріотів.
Обладнання: Портрет письменника; ігрові засоби (номерки, питальни­ки, цитати).
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ПовідомленняТемиТаМетиУроку
III. ОсновнаЧастина
Клас ділиться на дві команди. За І місце команда отримує 11 балів, за II місце — 9 балів.
«історики літератури»
Завдання: Дати вичерпну відповідь на [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ «ЗАПОРОЖЦІ»

Обладнання:

ХІДУРОКУ
І. ОрганізаційнийМомент. ВступнеСловоВчителя
У селі Стеблів на Черкащині 13 листопада 1838 року народився Іван Левицький — за якихось двадцять верстов від Шевченкової Кирилівки. У батьковій бібліотеці Іван знаходив книжки, які пробуджували інтерес до української минувщини: «Историю Малороссии» М. Маркевича, ко­зацькі літописи та багато іншого. Батько письменника, Семен Степано­вич, дуже любив читати, вмів писати по-українськи і завжди цікаво роз­повідав про історію рідного [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

АНТІН ЛОТОЦЬКИЙ «МИХАЙЛИК-СЕМИЛІТОК». РОЗДУМИ ПРО ДОБРО І ЗЛО

Мета:Навчити учнів порівнювати образи Михайлика і ЛихоСлава; навчати висловлювати свої думки про добро і зло, змальовані у творі; виховувати бажання читати історичні твори.
Обладнання Ілюстрація Золотих воріт.
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ПовідомленняТемиТаМетиУроку
III. ВивченняНовогоМатеріалу
1.Вступне слово вчителя.
Всі ми, як і герой оповідання Михайлик, повинні гостро перейма­тися долею нашої країни
2.Виступи учнів.
Ми всі діти українські, Український славний рід. Дбаймо, щоб про нас назавжди Добра слава йшла у світ.
Дбаймо, щоб той [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Антін Лотоцький «михайлик-семиліток»

Мета:Пригадати важливі історичні події часів Київської Русі,
Народні перекази про них; розкрити роль авторської уяви і домислу в написанні художнього твору; вміти переказу­вати зміст оповідання, визначати його тему, кульмінацію, розділяти твір на окремі частини — складники сюжету, да­вати їм заголовки, плекати почуття національної свідомос­ті й гідності. Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.
Хто не знає свого минулого,
Той не вартий майбутнього.
Хто не шанує [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ «КНЯГИНЯ ОЛЬГА», ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

Мета:Продовжувати знайомити учнів з поезіями Олександра
Олеся про історію українського народу, формувати уявлен­ня про діяльність князів давньої України — Русі, висвітли­ти їхню мудрість, любов до рідної землі, хоробрість та муж­ність; дати поняття про ритм поетичного твору; шліфувати навички виразного читання поетичних творів; зацікавити дітей вивченням історії рідного народу.
Обладнання: Карта України, малюнки учнів, ілюстрації з історії України.
ХІДУРОКУ
I.ВступнаЧастина
Учитель виконує пісню «Україночка» (музика Г. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ «ПОЧАТКИ КИЄВА», «АСКОЛЬД І ДІР»

Мета:Поглибити знання учнів про творчість відомого українськоГо письменника Олександра Олеся; розглянути його по­езії «Початки Києва» та «Аскольд і Дір»; удосконалювати вміння учнів виразно читати поезії, складати усно розпо­віді про давньоруських князів; виховувати інтерес до істо­ричного минулого нашої держави.
Тип уроку: Урок засвоєння знань.
Обладнання: Підручник-хрестоматія, карта.
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.АктуалізаціяОпорнихЗнань
1. Вступне слово учителя.
2. Завдання до класу.
1) Виразно прочитати поезію Олександра Олеся «Наші предки-слов’яни».
2) Якими колективами жили [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации