Рубрика: Презентации

Літописні оповіді «ПРО Княгиню Ольгу», «ПРО хрещення русі князем володимиром»

Мета:Ознайомити учнів зі змістом літописів; удосконалювати
Вміння виразно читати, детально та стисло переказувати зміст прочитаного; вчити аналізувати дії та вчинки героїв твору, виділяти риси їхнього характеру; розвивати в учнів допитливість, зв’язне усне мовлення, вміння робити логіч­ні висновки; виховувати повагу до наших предків, їх муд­рості, благородства, сміливості та вірності.
Обладнання: Ілюстрації пам’яток давньої архітектури, художніх ремесел образотворчого мистецтва, зразки праслов’янського пись­ма, підручники та [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Літописні оповіді «ПРО заснування києва», «ПРО Князя олега»

Мета:Ознайомити учнів зі змістом літописних оповідей; формуВати навички виразного читання, детального та стислого переказування змісту прочитаного; розвивати зв’язне усне мовлення під час ведення діалогу, здатність робити виснов­ки; виховувати почуття патріотизму, гордості за наших предків та їх культурних надбань.
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ВступнаЧастина
Під супровід спокійної музики зачитується уривок з Біблії про створення світу і людини.
На початку Бог сотворив Небо та Землю. А земля пуста та [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

СВІТ ПОЕЗІЇ ОЛЬГИ ЧОРНОЇ

Мета:Ознайомити учнів із життям і творчістю Ольги Чорної, форМуванням її світогляду, творчими доробками, дослідити проблематику збірок, виховувати почуття милосердя, пова­гу до людей, любов до рідної мови, до поетичного слова.
Тип уроку: Засвоєння нових знань.
ХІДУРОКУ
Учитель. Сьогодні, дорогі п’ятикласники, ми познайомимось на уроці літератури рідного краю з талановитою поетесою, чарівною жінкою, чудовим знавцем художнього слова, пристрасною шанувальни­цею рідної мови Ольгою Борисівною Чорною. Вона [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «Л. І. ГЛІБОВ. ЗАГАДКИ. ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ»

Мета:Узагальнити та систематизувати знання учнів про прислів’я
Та приказки, загадки; формувати почуття гордості за кміт­ливість та мудрість нашого народу; добиватися осмислен­ня значення в сучасному світі цих якостей; розвивати увагу до лексики власних суджень. Обладнання: Загадки, прислів’я та приказки народів світу. Тип уроку: Урок-звіт.
Для мене слово мудрості дорожче від золота.
Демокріт
Немає мудріших, ніж народ, учителів,
У нього кожне слово — це перлина.
М. Рильський
ХІДУРОКУ
I.ОголошенняТемиТаМети
II.РоботаНадУзагальненнямТаСистематизацієюЗнань
1.Проблемна ситуація.
Діти, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

АКРОВІРШІ «ХТО РОЗМОВЛЯЄ?» «ХТО СЕСТРА І БРАТ?». ВІРШ «КВІТКОВЕ ВЕСІЛЛЯ»

Мета:Ознайомити учнів із оригінальними віршованими загадКами Л. Глібова; дати визначення акровірша (віршова­на загадка, відгадка якої становить перші літери кожного рядка); формувати навички читання акровіршів, розвива­ти мислення, пам’ять; виховувати цікавість до творчості Л. Глібова.
Обладнання: Портрет письменника, ілюстрації до байок, загадок, збірка «Цяцькований осел».
Тип уроку: Урок-інсценізація.
ХІДУРОКУ
Учитель. Сьогодні у нас на уроці присутні експерти, актори, гла­діатори, декламатори. Вони працюватимуть на кожному етапі уроку. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Леонід Глібов «химерний маленький», «ЩО за Птиця»

Мета:Розповісти п’ятикласникам про визначного байкаря, поета
Леоніда Глібова, ознайомити їх із оригінальними віршо­ваними загадками Леоніда Глібова, розкрити їхню фоль­клорну основу; розвивати мислення, пам’ять, кмітливість, творчу уяву учнів, інтерес до літературної загадки; вихову­вати цікавість до творчості Л. Глібова. Обладнання: Портрет письменника, видання загадок Л. Глібова, збірка «Цяцькований осел».
Малята вчать ті сонячні слова,
Що ніби чародійник з рукава,
Ти сипав їм — і в добрості [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

УРОК-КВК «ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ»

Мета:Перевірити та закріпити знання учнів про прислів’я та приКазки; розвивати інтерес і любов до народної творчості.
Обладнання: Плакати з прислів’ями «У прислів’ях правди шукай», «Від прислів’я не втечеш», «Старе прислів’я навіки не зломить­ся», предмети для літературного аукціону.
Тип уроку: Урок перевірки та закріплення знань.
ХІДУРОКУ
І. ПідготовчаРобота
1. Кожний ряд утворює команду з п’яти-шести учнів, знавців прислів’їв про працю, навчання, дружбу.
2. Привітання.
Всі. Один в полі [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ. НАРОДНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ

Мета:Ознайомити учнів з одним із жанрів усної народної творЧості — прислів’ями і приказками; осмисливши літерату­рознавчий матеріал, учні повинні зрозуміти суть понять «приказка», «прислів’я»; виховувати інтерес в учнів до народної творчості, виховувати почуття гордості за свою Вітчизну, її культурну спадщину.
Тип уроків: Уроки вивчення нового матеріалу.
Обладнання: Хліб-сіль, калина, вишиті рушники, таблиця, плакати.
Народ скаже, як зав’яже. Народна творчість
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаціяКласу
II.ПовідомленняТеми, МетиУроку
III. ВивченняНовогоМатеріалу
1. Слово вчителя
Діти, сьогодні [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации