Рубрика: Презентации

ЗАГАДКИ ЯК ВИД УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Мета:Поглибити і систематизувати знання учнів про загадки; розВивати творчі здібності учнів, допитливість, уважність, кміт­ливість, логічне мислення; виховувати інтерес до загадок.
Обладнання: Ілюстрації до загадок, картки.
Тип уроку: Урок-КВК
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ПовідомленняТемиІМетиУроку
Ми продовжуємо працювати над темою «Загадки як вид усної народ­ної творчості». Перевірку вашої готовності до уроку проведемо не зовсім звично, а у формі КВК. Для цього поділимося на дві команди.
III. ПроведенняКВК
Конкурс «Розминка»
Кожна команда загадує одна [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Загадка як вид усної народної Творчості. Зміст і форма загадок

Мета:Розкрити барвистий світ народних загадок, особливості
Цього оригінального виду фольклору; дати поняття про народну загадку, роль метафори в ній, про класифікацію загадок за змістом; розвивати логічне мислення, пам’ять, уяву школярів; виховувати допитливість, інтерес до фоль­клору, зокрема до народних загадок.
Обладнання: Видання українських народних загадок, комплект «Слово й образ».
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.
Теорія літератури: Загадка, метафора.
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ВступнеСловоВчителя
Наш урок ми розпочинаємо з розв’язання пелюсткового [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Тематичне оцінювання За розділом «літературні казки»

Мета:Перевірити знання учнів з розділу «Літературні казки»; розВивати пам’ять, мислення, зв’язне мовлення, навички чи­тання; виховувати любов до художнього слова.
Обладнання: Номерки, кросворди, хрестоматії.
Методи і прийоми: Бесіда, читання, тестування, конструювання.
Тип уроку: Урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.
Форма проведення: Урок-гра «КВК».
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнаЧастина
II. ПовідомленняТемиІМетиУроку
III. ОсновнаЧастина (ПроведенняКВК)
Клас розподіляється на дві команди. Обираються капітани. Визна­чається порядок участі в змаганнях (проводиться жеребкування).
Розминка (беруть участь усі гравці [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. В. СИМОНЕНКО «ПОДОРОЖ У КРАЇНУ НАВПАКИ»

Мета:Продовжити знайомити учнів із творчістю В. Симоненка,
Пов’язуючи з його життям; проаналізувати казку «Подо­рож у країну Навпаки», виявити її цілеспрямованість, зна­чення у формуванні позитивних рис характеру школярів; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, вміння са­мостійно характеризувати героїв твору, давати оцінку їхній поведінці та вчинкам; формувати естетичні смаки п’яти­класників; виховувати почуття пошани, поваги до творчос­ті В. Симоненка; пізнавальний інтерес до наслідків власної праці; [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

В. СИМОНЕНКО «ЦАР ПЛАКСІЙ І ЛОСКОТОН». ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЙОВИХ ОСІБ ТВОРУ

Мета:Охарактеризувати дійових осіб казки, їх спосіб життя і поВедінку; з’ясувати літературознавчі терміни «віршована мова», «рима», «строфа», виховувати гуманіста, патріота; розвивати естетичні смаки п’ятикласників.
ХІДУРОКУ
I.ОголошенняТемиІМетиУроку, МотиваціяНавчання
Учитель. Між фольклорною і літературною казкою, як відомо, іс­нує велика відмінність. Фольклорна казка, відшліфована віками, поєд­нує в собі простоту, наївність, безмежне багатство уяви. Вона — це від­биток досвіду поколінь. А літературна казка представляє самого автора: риси його [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО «ЦАР ПЛАКСІЙ І ЛОСКОТОН»

Мета:Ознайомити п’ятикласників з цікавими сторінками життя
Митця, його твором «Цар Плаксій і Лоскотон»; розвивати вміння виразно читати казку; виховувати почуття добро­ти, гуманізму, милосердя, взаємоповаги.
ХІДУРОКУ
І. ОголошенняТемиІМетиУроку
1.Мотивація навчальної діяльності. Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми знову поринемо у світ казкових подій, який вирує, мов
Нестримні журавлі, що несуть любов і надію із далеких країн на рідну землю. Таким птахом був талановитий український письменник Ва­силь Симоненко, який [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Іван липа «близнята». Поведінка братів-близнюків

Мета:Навчити учнів коментувати особливості вдачі братів; розВивати уміння аналізувати описувані автором ситуації; формувати в учнів активну життєву позицію; розвивати вміння висловлювати власну думку та обстоювати її.
Обладнання: Книга Лариси Андрієвської «Казки старого лева», текст каз­ки І. Липи «Близнята», казка Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь», малюнки дітей, аудіозапис будь-якої ніжної мелодії.
Тип уроку: Нестандартний урок (урок-подорож у казку).
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ВивченняНовогоМатеріалу
1. Вступне слово [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

АНАЛІЗ КАЗОК ВАСИЛЯ КОРОЛЕВА-СТАРОГО «НЕЧИСТА СИЛА», «МАВКА ВЕРБИНКА»

Мета:Розглянути зміст казок «Нечиста сила», «Мавка Вер-бинКа»; вчити учнів вмотивовувати свою думку, робити висно­вки, узагальнення; розвивати навички виразного читан­ня; вміння аналізувати прочитане, розрізняти добро і зло, смішне і страшне, фантастичне і реальне. Обладнання: Портрет письменника В. К. Королева-Старого, малюнки до казок, видання казок «Нечиста сила».
Заглядає в шибку казка сивини очима, Материнська добра ласка в неї за плечима.
В. Симоненко
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ВступнеСловоВчителя
Казки. Люблять їх [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации