Рубрика: Презентации

ВАСИЛЬ КОРОЛІВ-СТАРИЙ «ХУХА-МОХОВИНКА»

Мета:Виховувати на матеріалі казки бажання робити добро; розКрити роль перемоги добра над злом; формувати потребу уважного ставлення до ближнього, любові до нього.
Обладнання: Дошка, хрестоматія, малюнки учнів.
ХІДУРОКУ
I.ПеревіркаДомашньогоЗавдання
1. Виразно прочитати уривок казки «Потерчата», де йдеться про До­мовика. Переказати його. А яким є Домовик за народними уявлен­нями?
2. Знайти опис зовнішності Потерчат і виразно прочитати його. Пере­казати зміст уривка. Оцінити вчинок Потерчат.
II. ПовідомленняТемиІМетиУроку
III. СприйняттяМатеріалу
1. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

ВАСИЛЬ КОРОЛІВ-СТАРИЙ «ПОТЕРЧАТА»

Мета:Висвітлити переносне значення казки, прищеплювати баЖання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяль­ності; формувати вміння усвідомлювати важливу потребу уважного ставлення до ближнього, любові до нього.
Обладнання: Дошка, хрестоматія.
ХІДУРОКУ
I.ПеревіркаДомашньогоЗавдання
1. Дати власну оцінку вчинкам і поведінці Лиса із казки І. Франка «Фарбований Лис».
2. Визначити особливість літературної казки.
II.ПовідомленняТемиІМетиУроку
III. СприйняттяМатеріалу
1. Вступне слово вчителя.
Письменник і художник Василь Королів-Старий (справжнє пріз­вище Королів) народився 4 лютого 1876 року [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. Шевченко «садок вишневий коло хати…», «доля», «росли укупочці, зросли…»

Мета: розкрити особливості лірики Т. Шевченка періоду
Арешту й заслання і після повернення із заслання на прикладі програмових поезій, проникнути уявою у настрої, у внутрішній світ героїв поета, звертаючи увагу на красу їх особистості; розвивати раціональ­ність у використанні навчального часу, вміння по­слідовно і грамотно викладати власну думку, ті чи інші міркування; робити виважені висновки; фор­мувати кругозір, світогляд школярів; виховувати поважне ставлення [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. Шевченко «марія», «у нашім раї на землі»

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових
Поезій Т. Шевченка, розкрити на їх прикладах тему жіночої долі, виділити біблеїзми в поемі Марія , визначити їхню стильову функцію; розвивати куль­туру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, наводити пере­конливі аргументи, доводити власні думки, робити виважені висновки; виховувати шанобливе ставлен­ня до жінки-матері як уособлення краси на землі; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. ШЕВЧЕНКО «НАЙМИЧКА», «НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА»

Мета: проаналізувати програмові поетичні твори Т. ШевЧенка, осмислити становище жінки в кріпацькій Україні, охарактеризувати образи героїнь Най­мичка , На панщині пшеницю жала ; розвива­ти культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння

Тип уроку: Обладнання:

Логічно і критично мислити, грамотно висловлю­вати власні думки, почуття; робити ґрунтовні і ви­важені висновки; виховувати шанобливе ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-ко-хана), зневажливе ставлення [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. «катерина»

Мета: дослідити особливості тематики жіночої долі у творЧості Кобзаря в кріпосній Україні; розкрити ідейно-художній зміст твору Катерина , охарактеризува­ти образ головної героїні поеми; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічність у мисленні, творчу уяву; вміння виважено і ґрунтовно висловити власні думки, спостереження; виховувати повагу до укра­їнської жінки, риси чуйності, доброти, людяності, зневажливе ставлення до підступництва, зради.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет Т. Шевченка, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. ШЕВЧЕНКО «І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, I НЕНАРОДЖЕНИМ…»

Мета: виявити культурні й політичні чинники щодо наПисання програмового твору, з’ясувати його ідейно-тематичну спрямованість, пов’язуючи з національ­ною історією; розвивати пам’ять, увагу, критичне

Мислення, вміння виразно й усвідомлено читати твори Т. Шевченка; робити виважені висновки і об­ґрунтований коментар; виховувати повагу до націо­нальних цінностей, здобутків українського народу; шану до історичного минулого рідного краю.
Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.
Обладнання: портрет Т. Шевченка, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Т. Шевченко «сон» («у всякого своя доля»). Сатиричний пафос поеми, його спрямування

Мета: ознайомити школярів із змістом та ідейною спрямоВаністю твору Т. Шевченка Сон , з’ясувати компо­зиційний прийом сну , його роль для розширення можливостей поетичного зображення; визначити са­тиричний пафос поеми; розвивати вміння коменту­вати зміст твору, визначити головні ідеї, контрасти картини в ньому; грамотно висловлювати і виважено доводити власну думку; виховувати почуття гордос­ті за рідний народ, який впродовж історії прагнув [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации