Рубрика: Презентации

М. Гоголь. «вечір проти івана купала». Зв’язок з «нечистою силою» Як метафора злодіяння

Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст програмового твору М. Гоголя, розкрити його зв’язок з етич­ними уявленнями українського народу; розвивати логічне й абстрактне мислення, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки й судження, порівнювати, робити відповідний коментар; форму­вати кругозір, світогляд школярів; виховувати по­вагу до народних традицій українців, переконан­ня, що чистота душі, остереження гріха — божий і людський заповіти.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет М. Гоголя, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

М. Гоголь. Літературна діяльність. Романтична умовність оповідання «вечір проти Івана купала»

Мета: ознайомити школярів із життям і творчою діяльністю М. Гоголя, визначити її значення для української культури; опрацювати ідейний зміст програмового твору письменника, дослідити зв’язок цього опові­дання з фольклором; розвивати культуру спілку­вання, логічне мислення, пам’ять, уміння грамот­но висловлювати власні думки, робити висновки; раціонально використовувати навчальний час; ви­ховувати почуття поваги до творчості М. Гоголя, до рідної Батьківщини — країни визначних мистець­ких талантів; [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Перевірити рівень засвоєння учнями життєвого І творчого шляху письменників, яких вивчали про­тягом 10 класу

Тип уроку: урок-гра.
Обладнання: портретна галерея письменників, ігрові засоби (но­мерки, питальники, цитати).
ХІД УРОКУ
І. ОрганізаційнийМомент
Клас поділяється на дві команди. Визначається журі, його склад. Методом жеребкування з’ясовується порядок участі в зма­ганнях.
Іі. ПовідомленняТеми, МетиУроку. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів
Ііі. ОсновнийЗмістУроку-Гри
1. Розминка «Упізнай письменника»
Беруть участь усі гравці команд
1. Цей письменник є автором першого соціально-психологічного роману в українській літературі. (Панас Мирний)
2. Його справжнє прізвище — Іван Тобілевич. (Іван Карпенко-Карий)
3. Автор [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА

Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу
З теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення са­мовдосконалення.
Тип уроку: контроль знань.
Обладнання: тестові завдання.
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ПовідомленняТемиЙМетиУроку
Іі. ОголошенняЗмістуЗавдань
Рівень І
Продовжіть речення або визначте правильне твердження.
1. Повість, якою В. Винниченко дебютував у літературі. А «Сила і краса»; Б «Сонячна машина»; В «Чорна Пантера і Білий Ведмідь»; Г «Гріх».
2. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

«Я проти правди не грішив, бо в правді вся Краса» (огляд життєвого і творчого шляху павла Ключини)

Мета: розширити знання учнів про П. Ключину — поета
Й людину, довести сучасне звучання його поезій; розвивати ораторські здібності учнів; виховувати естетичне сприйняття художнього слова; викликати бажання більше дізнаватися про видатних людей рідного краю.
Тип уроку: семінар — рольова гра.
Обладнання: виставка 11 збірок П. Ключини, бібліографічна пам’ятка «Павло Ключина. До 50-річчя з дня на­родження»; фотографії з архіву сім’ї сина поета — Едуарда [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Відгук на самостійно прочитаний Художній твір (письмово)

Мета: розвивати зв’язне писемне мовлення учнів; навчати
Робити узагальнення, висловлювати власну думку; сприяти формуванню власної точки зору, світогляду школярів.
Тип уроку: застосування навичок та вмінь.
ХІД УРОКУ
І. ОголошенняТеми, МетиТаЗавданьУроку
Іі. СприйняттяТаЗасвоєнняУчнямиНавчальногоМатеріалу
1. Слово вчителя
Кожен прочитаний твір залишає в душі читача не тільки спо­гади про героїв. Він дає певну інформацію, розкриває якісь таєм­ниці буття, робить нас розумнішими, навчає замислюватися над вчинками та їх результатами.
2. Оголошення теми [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Образ панни — утілення ідеї Вічної жіночності та краси

Мета: визначити роль героя-оповідача, навчити десятикласників характеризувати символічний образ Панни, розвивати вміння аргументовано вислов­лювати власні думки, виховувати почуття поваги до протилежної статі, почуття прекрасного, любові до життя. Тип уроку: комбінований. Обладнання: текст новели.
Було і буде так у всі часи: Любов, як сонце, світу відкриває Безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє І сонце, що встає, і серце, що [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Поєднання реалістичного змалювання дійсності й філософського підтексту в новелі Винниченка «момент»

Мета: навчити учнів визначати ідеологічну мету твору,
Розкрити філософський підтекст новели; розвивати вміння десятикласників аргументовано передавати власні роздуми, судження про миттєве й вічне, сенс життя, щастя людини; спонукати виявляти ініціа­тивність і самостійність; допомогти учням зрозуміти смисл людського життя, визначити своє місце в ньому, сприяти вихованню людяності, відповідальності.
Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.
Обладнання: текст новели, асоціативна схема «Життя», тлумач­ний словник, варіанти [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации