Рубрика: Презентации

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА — ОДНОГО З НАЙВИДАТНІШИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

Мета: ознайомити старшокласників із життям, творчістю,
Громадською та політичною діяльністю Володимира Винниченка, з’ясувати роль митця в розвитку укра­їнської літератури й нації; учити учнів добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати їх ак­тивне мовлення; допитливість, уміння зіставляти факти, робити висновки; виховувати почуття лю­бові до України.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: фотовиставка про життя і творчість В. Винниченка, наукові, публіцистичні та художні твори митця.
…Жоден український письменник першої [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на тему «пам’ятник моєму улюбленому письменникові»

Мета: ознайомити учнів з історією створення та художньою своєрідністю пам’ятників; розвивати творчі художні здібності учнів; створити передумови для виходу читача на самостійний контакт із мисте­цтвом через участь у захисті проекту пам’ятника; викликати інтерес до мистецтва, сприяти свідомому ставленню до світу прекрасного; розвивати навички усного мовлення, навчати грамотно формулювати тези, добирати аргументи, аналізуючи твір, робити висновки.
Тип уроку: застосування навичок і вмінь.
Обладнання: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Драма Олександра Олеся «по дорозі в казку». Трагічна суперечність між духовністю, мрією й жорстокістю

Мета: опрацювати зміст етюду, визначити тему, проблеми,
Розкрити власне розуміння образів-символів, зокрема символ дороги в Казку; дати порівняльний аналіз етюду й поеми І. Франка «Мойсей»; сформулювати відповідь на питання: «Казка життя людства — ви­мисел чи реальність?»; розвивати мислення, мов­лення учнів, учити будувати власні висловлювання з приводу порушених проблем у творі; спонукати учнів до осмислення благородства вчинків, які здій­снюються заради щастя людей.
Тип [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Майстерність у відтворенні настрою і почуття В поезіях «з журбою радість обнялась », «чари ночі». Експресивне висловлювання патріотичних Почуттів у вірші «о слово рідне! Орле скутий!..»

Мета: дослідити поетичну спадщину О. Олеся; визначити
Провідні мотиви поезій, пояснити ритмомелодійні особливості, художні засоби; навчати учнів визна­чати поетичні жанри; розвивати навички аналізу художніх образів, уміння висловлювати власні мір­кування з приводу особливостей поезії митця; ви­ховувати усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — природне прагнення людини жити краще, спонука до актив­ної діяльності.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменника, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Олександр Олесь (Кандиба). Життя і творчість. Світоглядні переконання

Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий
Шлях письменника, розкрити основні чинники фор­мування його світогляду; розвивати навички роботи з додатковими джерелами, аналізу й систематизації опрацьованого; сприяти вихованню громадянських і патріотичних почуттів. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменника, виставка творів, фотомате­ріали.
Душа розірвана, як рана… Бальзам далеко так, як сонце, А сонце, сонце, як і щастя, Там, там, лише в краю коханім.
О. Олесь
ХІД [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

«Блакитна панна» — єдність Краси природи Й мистецтва. Узагальнено-ідеалізований Жіночий образ у вірші «інфанта»

Мета: навчати учнів характеризувати тематику і проблеМатику віршів М. Вороного, визначати їхні жанрові й ритмомелодійні особливості; дослідити поетику символізму у вірші «Інфанта»; розкрити неороман­тичне звеличення краси природи у вірші «Блакитна панна»; виховувати розуміння національної свідо­мості, поцінування краси поетичного слова, його здатності об’єднувати людей роздумами над вічними проблемами життя.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: тексти поезій, репродукція картини Дієго Веласкеса «Інфанта Маргарита».
Її я славлю [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

М. Вороний — «ідеолог»

Мета: розглянути основні віхи життєвого і творчого шляху
М. Вороного, його багатогранну діяльність; роз­крити суть новаторства М. Вороного в поезії; учити учнів добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати мислення, уміння зіставляти факти, ро­бити висновки; виховувати естетичні смаки, почуття прекрасного.
Тип уроку: засвоєння нових знань та умінь.
Обладнання: портрет поета, роздрукований матеріал для роботи в групах.
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. ПовідомленняТемиЙМетиУроку
Микола Вороний — постать в українській [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации

Контрольна робота. творчість КоцюбинсьКого, КобилянсьКої, стефаниКа, лесі українки

Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу
З теми; фомувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення са­мовдосконалення.
Тип уроку: контроль знань.
Обладнання: тестові завдання.
ХІД УРОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ПовідомленняТемиІМетиУроку
Іі. ОголошенняЗмістуЗавдань Варіант І
Рівень І (0,5 б.)
Продовжіть речення або визначте правильне твердження.
1. За жанром твір «Інтермеццо» — …
2. В уривку: «Вона і перше любила пишно вбратись, а тепер навіть у [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Презентации