Рубрика: Разработки уроков

БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОЕТА. ВІРШ «ВЕСНА»

Розказати дітям про життєвий шлях Богдана-Ігоря Антонича; переказати цікавий епізод дитинства поета, виразно і вдум­ливо читати поезії, виховувати любов до рідного краю. вивчення нового матеріалу; усний журнал. портрет письменника, ілюстрації, музика Штрауса, зоши­ти, підручники.
Антонич був хрущем і жив колись на вишнях,
На вишнях тих, що їх оспівував Шевченко.
Моя країно зоряна, біблійна й пишна,
Квітчаста батьківщино вишні й соловейка!
Богдан-Ігор Антонич
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ПовідомленняТеми, МетиУроку
III. ВивченняНовогоМатеріалу. УснийЖурнал
Перша [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ «ЗАПОРОЖЦІ»

Обладнання:

Фрагментарне ознайомлення учнів із історичною прозою І. Нечуя-Левицького; дати поняття про пейзаж у творі, гіперболу, їхню роль у розкритті теми та головної думки; розкриття образу Карпа Летючого, головного героя, ролі описів у творі, їхніх роздумів, переживань за долю Украї­ни; виховання почуття гордості за славну сторінку в історії України — Запорозьку Січ, любові до Батьківщини. портрет письменника; його історична проза; репродук­ція [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ «УКРАЇНА В СТАРОВИНУ», «НАШІ ПРЕДКИ — СЛОВ’ЯНИ»

Мета:Розкрити зміст поезій Олександра Олеся «Україна в стаРовину», «Наші предки — слов’яни»; ознайомити з його поетичним викладом історії українців, висвітлити їхню любов до рідної землі; формувати навички виразного чи­тання; зацікавити дітей вивченням історії рідного краю; виховувати патріотів України, інтерес учнів до героїчного минулого нашого народу. Обладнання: Портрет Олександра Олеся, видання творів письменника, ілюстрації з історії України, малюнки учнів, народнопое­тичні символи [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Тестова робота за літературною казкою і. Франка «фарбований лис»

Мета:Перевірити знання учнів про зміст літературної казки«Фарбований Лис», засоби виразного читання, розвивати творчі здібності дітей, виховувати активну життєву позицію.
Тип уроку: Урок перевірка знань.
ХІДУРОКУ
I.ОголошенняТеми, МетиУроку
II.ТестоваРобота
І рівень
1. Літературними називаються казки:
А) надруковані в книжках; б) створені письменниками;
В) створені народом.
2. «Фарбований Лис» належить до казок:
А) фантастичних; б) побутових;
В) про тварин.
3. «Фарбований Лис» — це:
А) легенда; б) переказ;
В) казка.
4. Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

ФРАНКО «ФАРБОВАНИЙ ЛИС». МОВА АВТОРА І МОВА ПЕРСОНАЖІВ

Мета:Продовжити вдосконалювати вміння і навички школярів
Щодо їх виразного читання, зокрема, тексту прозового тво­ру (І. Франко «Фарбований Лис»); з’ясувати особливості виразності, її роль у сприйнятті змісту твору, характерис­тиці його героїв; розвивати творчі здібності учнів, культуру зв’язного мовлення, артистизм, пам’ять, логічне мислен­ня, увагу; формувати кругозір; виховувати почуття поваги до художньої літератури, пізнавальний інтерес до навчаль­ної діяльності; любов до творців української класики.
Тип уроку: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Франко «фарбований лис». Образ лиса, Риси його характеру

Мета:Вчити учнів давати власну оцінку вчинкам і поведінці дійових осіб, відрізняти головних персонажів від другоряд­них, удосконалювати вміння виразно і правильно читати казку в дійових особах, пояснювати особливості літератур­ної казки; виховувати осмислення негативної суті лицемір­ства, зазнайства і хвалькуватості в житті людини.
Тип уроку: Комбінований.
Обладнання: Картина з комплекту «Слово і образ», ілюстрації учнів до каз­ки «Фарбований лис», «Пам’ятка».
ХІДУРОКУ
I.ПеревіркаДомашньогоЗавдання
1. Поясніть особливості літературної казки.
2. Виразне [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Літературні казки. Іван франко «фарбований лис»

Мета:Познайомити учнів із тяжким дитинством І. Франка, розкрити його як письменника-казкаря, висвітлити алегорію казки, її мораль; удосконалити навички виразно читати, дати поняття про літературну казку, виховувати почуття добра, милосердя, справедливості. Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.
Обладнання: Портрет І. Франка, збірка «Коли ще звірі говорили», кар­тина з комплекту «Слово і образ».
Казка кличе нас у мандри,
Велить бути в житті сміливими й мудрими,
Долати [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

«ПРО ПРАВДУ І КРИВДУ», «МУДРА ДІВЧИНА», «ПРО ЖАР-ПТИЦЮ ТА ВОВКА», «КРАСНИЙ ІВАНКО І ЗАКЛЯТЕ МІСТО»

Мета:З допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми; закріпити їх; розвивати увагу, спритність, рішучість, кмітливість, вміння акумулювати отримані знання; виховувати інтерес до на­слідків власної праці; пунктуальність, раціональність у ви­користанні часу.
Тип уроку: Контроль, корекція знань та вмінь.
Обладнання: Тестові завдання і питання для контролю за темою.
ХІДУРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.ОголошенняТеми, МетиУроку.
МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів
III. ЗмістУроку
1. Пояснення учителя до виконання контрольної роботи.
2. Хід [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков