Рубрика: Разработки уроков

Народні легенди «ПРО зоряний Віз», «ПРО вітер», «ПРО вогонь»

Мета:Дослідити через зміст легенд «Про зоряний Віз», «Про віТер», «Про вогонь» реальні та фантастичні елементи люд­ської поведінки, риси характеру, давні уявлення про до­бро і зло, їхню роль у житті людини; формувати навички виразного читання, переказу легенд близько до тексту; виховувати позитивні риси характеру, допитливість. Обладнання: Різні видання народних легенд, ілюстрації до них. Тип уроку: Урок-дослідження.
Пустельний простір,
Як душа без міфа.
Ліна Костенко
ХІДУРОКУ
I. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Про походження казок про тварин

Після ученых-мифологов запитання про походження тваринного епосу, як говорилося, не ставився. Явище міжнародних паралелей вивчення позик і міграції затьмарили решта проблем до вивчення казки. Проте є окремі висловлювання і питання про походження тваринної казки. Так, М. П. Дашкевич схильний приписувати цим казкам тотемическое походження і дає стисле вищенаведене викладення існуючих нині поглядів на природу тотемізму.
Але рішучого думки, а тим паче [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Сказати щодо праць Ів. Ів. Толстого

Друга частину цієї казки менш цікава, і ми можемо обмежитися коротким її переказом. Переказ Апулея риторично і витіювато. Психея розпачливо хоче заподіяти собі смерть і з обриву впадає до найближчої річку. Проте відбувається диво: «Лагідна річка, безсумнівно, на вшанування бога, здатного спалахнув навіть воду, і через побоювання за себе, відразу ж хвилею своєї винесла її непошкоджену до берега, покритий квітучою [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

«Матріархат» в казках

Образ Олени Премудрої — одне із чудових і величних образів російської казки. Цей образ, безсумнівно, давній. Він відбиває дуже архаїчні ставлення до могутність жінки. Не можу зараз укладати сутність питання про матріархат, т.
е. у той час у розвитку людського суспільства, коли влада лежить у руках жінок чи у разі що жінка вважалася могутнішим і мудрим істотою, ніж чоловік. Архаїчність цього [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

МІФИ І ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ. «ПРО СТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ», «ЧОМУ БУВАЄ СУМНЕ СОНЦЕ?»

Мета:Дати поняття про легенду і міф, спільні й відмінні ознаки;
Розкрити, аналізуючи зміст легенд «Про створення землі», «Чому буває сумне Сонце?», «Про зоряний Віз», «Про ві­тер», «Про вогонь», первісні уявлення предків про Всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської пове­дінки; формувати навички виразного читання; переказу легенд близько до тексту; виховувати допитливість, шаноб­ливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків. Тип уроку: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Джерела сучасного тваринного епосу

Склад тваринного епосу кожного народу за своїми історичного коріння, по міжнародних зв'язках і за розмаїттям форм його розвитку завжди складний, і різноманітні матеріали, які можна притягнуті для порівняльно-історичного вивчення тваринного епосу. З одного боку, він представлений залишками первісного то-темического міфу. Один із настійних завдань наша наука у тому, щоб зіставити міфи із сучасною казкою. Що стосується чарівну казку, як бачимо, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Мотив «подорожнього стовпа»

Мотив подорожнього стовпа було б цікаво досліджувати спеціально. Він зустрічається у казці, й у билині, але трактування її дуже різна як у жанрам, і всередині них. У цьому казці він заміняє випробування, функціонально відповідає йому. Куди поїде герой? Герой розмірковує дуже раціоналістично, зовсім не від по-казковому. «Іван-царевич прочитав цю напис й відбув у праву бік, тримаючи замислили: хоча кінь його [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

МІФИ І ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ. ПЕРВІСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ І ЛЮДИНУ

Мета:Дати учням початкове заняття про міф і міфологію; розпоВісти про те, як і коли виникли міфи, про світове значення міфології та її вплив на розвиток мистецтва; розвивати асо­ціативне мислення учнів, творчу уяву, вміння давати стислі логічні відповіді на питання; виховувати інтерес і шанобли­ве ставлення до світоглядних уявлень наших предків. Обладнання: Книжкова виставка різних видань міфів Древньої Греції, ілюстрації до міфів, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков