Рубрика: Разработки уроков

Музеї письменників (приклад викладу на уроці)

Протягом своєї педагогічної діяльності довелося разом з учнями й студентами побувати в музеях Т. Шевченко, Лесі Українки, М. Рильська, П. Тичини, М. Булгакова (Київ), М. Коцюбинського (Чернігів), О. Кобилянской (Чернівці), И. Франко, Я. Галана (Львів), М. Лермонтова (Пятигорск), Н. Некрасова, А. Блоку, Ф. Достоєвського, А. Пушкіна (Санкт-Петербург), Л. Толстого (Ясна Галявина). Досвід переконав, що це чи ледве не найкращий спосіб [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Музеї письменників (приклад викладу на уроці)

Протягом своєї педагогічної діяльності довелося разом з учнями й студентами побувати в музеях Т. Шевченко, Лесі Українки, М. Рильська, П. Тичини, М. Булгакова (Київ), М. Коцюбинського (Чернігів), О. Кобилянской (Чернівці), И. Франко, Я. Галана (Львів), М. Лермонтова (Пятигорск), Н. Некрасова, А. Блоку, Ф. Достоєвського, А. Пушкіна (Санкт-Петербург), Л. Толстого (Ясна Галявина). Досвід переконав, що це чи ледве не найкращий спосіб [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Особенности языковых средств публицистического стиля (фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические)

Цели: ознакомить учащихся со своеобразием языковых средств, лексики, эмоциональной окраски текстов публицистического стиля; в ходе работы с текстами публицистического стиля прививать навык анализа и составления текста такого стиля; воспитывать чувство стиля, на основе эмоциональной окраски публицистического стиля добиваясь вдохновенности речи. Оборудование: вопросы к статье «Я радуюсь!» (на доске).
ХОД УРОКА
I. Опрос по домашнему заданию
Выборочная проверка домашнего задания по уровням
(На усмотрение учителя.)
II. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Особисте життя, коло друзів письменника (приклад викладу на уроці)

Це питання завжди цікавить учнів, як і всіх читачів взагалі. Але Учитель повинен підходити до йому дуже виважено. Щоб уникнути фальсифікацій, потрібно користуватися лише науковими даними, у своєму оповіданні обов'язково посилатися на достовірні джерела, не робити поспішних висновків на підставі окремих
фактів
Так, дослідження О. Пузикова «Портрети французьких письменників» допоможе вчителеві доповнити повідомлення тим, що серед друзів О. де Бальзака, які раніше [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Особисте життя, коло друзів письменника (приклад викладу на уроці)

Це питання завжди цікавить учнів, як і всіх читачів взагалі. Але Учитель повинен підходити до йому дуже виважено. Щоб уникнути фальсифікацій, потрібно користуватися лише науковими даними, у своєму оповіданні обов'язково посилатися на достовірні джерела, не робити поспішних висновків на підставі окремих
фактів
Так, дослідження О. Пузикова «Портрети французьких письменників» допоможе вчителеві доповнити повідомлення тим, що серед друзів О. де Бальзака, які раніше [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Образование: Украина XXI столетия

Анализ учебников и учебно-методических пособий подтверждает важность разработки обозначенной проблемы. Так, книга В. Голубкова «Методика преподавания литературы» сжато освещает суть проблемы. Подчеркивая, что «вопрос изучения зарубежных писателей в старших классах - один из наиболее противоречивых в нашей методике», В. Голубков определяет цель и частично задачи, которые стоят перед учителем, акцентируя внимание на важности и необходимости сопоставления русской и зарубежной литератур [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Публицистический стиль: сфера применения, функции, стилевые черты

Цели: углубить знание учащимися стилевых черт, области применения, функций публицистического стиля; развивать навык работы с публицистическими текстами; воспитывать гражданственность и уважение к социальной сфере жизни, стремление идти в ногу со временем. Оборудование: (РМ) тексты и задания для самостоятельной работы; карточки для работы в парах; статья «Мещерская драма» (на каждую парту); слова для творческой работы (на доске).
ХОД УРОКА
I. Опрос по повторению
Самостоятельная [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков

Письменницькі нагороди, премії, звання (приклад викладу на уроці)

Така інформація дасть можливість з'ясувати рівень популярності письменника, ступінь його визнання в рідній країні й за її межами, ознайомити учнів з вищими літературними й художніми нагородами. Про їх можна довідатися із книги «Лауреати Нобелівської премії» (М., 1992) або з літературних енциклопедичних словників
Наприклад, в оповіданні про Й. Бродського потрібно підкреслити, що в 1981 р. поет одержав «Премію геніїв» Макартура; в 1987 [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Разработки уроков