Рубрика: Сценарии праздников

Є. ГРЕБІНКА. «ПШЕНИЦЯ», «РИБАЛКА», «ГОРОБЦІ ТА ВИШНЯ», «БУДЯК ТА КОНОПЛИНОЧКА»

Мета: розширити знання учнів про творчість Євгена Гребін
Ки; ознайомити з його байками; з’ясувати їх зміст, визначити мораль; залучати восьмикласників до чи тання художніх творів самостійно і під керівництвом учителя; розвивати вміння виразно читати, логічно мислити, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки; виховувати порядність, доброту, чес ність.
Тип уроку: позакласне читання.
Обладнання: портрет Є. Гребінки, бібліотечка його творів, розда вальний матеріал.
ХІД УРОКУ
I.ОрганізаційнийМомент
II.АктуалізаціяОпорнихЗнань
уФорміБесідиЗаПитаннями
• Які [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Є. ГРЕБІНКА. «ЧОВЕН» — ОДНА З ПЕРШИХ РОМАНТИЧНИХ БАЛАД В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Мета: продовжити знайомити учнів із творчістю Є. Гребін
Ки, збагнути романтичний настрій вірша «Човен», розкрити його автобіографічний характер; розвива ти навички виразного читання, художнього аналізу твору; виховувати в учнів самостійність, уміння від стоювати свої переконання, гуманізм. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет Є. Гребінки, його твори, платівка із записом вірша «Човен».
Кораблі! Шикуйтесь до походу! Мрійництво! Жага моя! Живи! В океані рідного народу Відкривай [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Є. ГРЕБІНКА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. БАЙКА «ВЕДМЕЖИЙ СУД». СУДДІ ТА ПІДСУДКИ — ТИПОВІ ОБРАЗИ ЧИНОВНИКІВ

Мета: ознайомити учнів з основними фактами життя письМенника, про його захоплення усною народною творчістю, формувати вміння виразно читати байки, розкривати їхній алегоричний зміст; розвивати в школярів навички порівняльного аналізу, уміння характеризувати образи байки; поглибити знання учнів про жанрові особливості байки; виховувати почуття толерантності.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет Є. Гребінки, його твори.
ХІД УРОКУ
I. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів.
ОголошенняТемиІМетиУроку
II.АктуалізаціяОпорнихЗнань
1. Літературна гра «Утвори пару»

1. «Пан та собака»

1. Різка, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. БАЛАДА «РИБАЛКА». РОМАНТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ ТВОРУ

Мета: проаналізувавши баладу, учні мають визначити її
Романтичний характер та національний колорит; поглиблювати вміння школярів характеризувати образи-персонажі; виховувати любов до рідного слова.
Обладнання: підручник, ілюстрації до балади.
Балада «Русалка», що постала
По суті на народному ґрунті, була
Однією з перших ластівок романтичної
Поезії в українській літературі.
Борис Деркач
ХІД УРОКУ
І. ПеревіркаДомашньогоЗавдання
1. Зачитування цитатних планів
План може бути таким:
1. «І небо, і земля — усе відпочива», або «На землю злізла [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА. «ПАН ТА СОБАКА»

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю П. ГулакаАртемовського, визначити його місце в українському літературному процесі; ознайомити з першою сатиричною байкою в новій українській літературі; поглибити знання учнів про байку як жанр епічного твору, дати поняття про сатиру як вид комічного.
Обладнання: підручник, портрет П. Гулака-Артемовського, надрукована на окремому аркуші на кожну парту байка І. Красицького і словник незрозумілих слів.
А доки [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ТВІР НА ОДНУ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ТЕМ ЗА ТВОРЧІСТЮ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Мета: на основі вивченого життєпису І. Котляревського, проаналізованих творів, продовжувати навчати учнів розвивати свої творчі здібності, уміння складати зв’язні тексти; виховувати інтерес до літератури, бажання творити.
Обладнання: підручник, тексти п’єси «Наталка Полтавка», робочі записи в зошиті матеріалів попередніх уроків, зразок твору.
ХІД УРОКУ
І. ОголошенняТеми, МетиІЗавданьУроку
I. Аутотренінг з метою зняття психологічної напруги,
налаштування на роботу
Сівши зручно за парти, діти заплющують очі і вслід за [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ТРИВАЛЕ СЦЕНІЧНЕ ЖИТТЯ П’ЄСИ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА»

Мета: з’ясувати значення п’єси «Наталка Полтавка», приЧини її тривалого сценічного життя, роль І. П. Котляревського для української літератури і мови; розвивати вміння учнів робити аналітичні висновки; виховувати почуття гордості за національну літературу; прищеплювати любов до театру.
Обладнання: роздатковий матеріал: таблиця «Народність драми «Наталка Полтавка», відеозапис уривка з вистави (фільму) «Наталка Полтавка», фотокартки пам’ятнику І. П. Котляревському в Полтаві та групи українських [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗІВ П’ЄСИ «НАТАЛКА ПОЛТАВКА»

Мета: охарактеризувавши образи, учні мають визначити
Суть справжніх людських цінностей і щастя, збаг нути значення в житті людини духовності, доброти, чесності, вірності в коханні; виробляти в собі вмін ня проникати у тканину художнього твору. Обладнання: текст твору І. Котляревського «Наталка Полтавка», аудіозапис пісні Наталки, «Місячної сонати» Л. Бет ховена. Тип уроку: урок диспут.
Щастя — не слава, не гроші. Все це минає. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников