Рубрика: Сценарии праздников

І. ЛИПА. ЖИТТЄВА БІОГРАФІЯ «У НЕВІДОМУ ПУТЬ»

Мета: поглибити знання школярів про життя і творчість
І. Липи, дізнатися про «практичний ідеалізм» пись-менника-борця; опрацювати ідейно-художній зміст програмового твору письменника «У невідому путь»; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, логічне і абстрактне мислення; вміння самостійно коментувати зміст притчі, відстоювати і доводити власну думку; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги до творчості І. Липи, любов до власного життя — основної цінності людини; [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ X. Д. АЛЧЕВСЬКОІ

Мета: продовжити знайомити школярів з митцями слова
Рідного краю, зокрема з життям і творчим доробком видатної харківської письменниці Х. Д. Алчевської; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацький кругозір, навички аналізу, ліричного твору, робити узагальнення, висновки, необхідний коментар, формувати естетичний смак у школярів; виховувати любов до рідного міста, повагу до людей, які багато доброго для нього зробили; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Тип [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

В. Герасим’юк. Сповідь душі у віршах сучасного поета («чоловічий танець», «перший сніг», «жива ватра»)

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю О. ГераСим’юка, здійснити художній аналіз його програмових поезій, визначити, яким чином у них відтворені роздуми письменника про повноцінне буття людини,

Її духовне наповнення; розвивати пам’ять, увагу, вміння виразно вдумливо читати поетичні твори, сприймаючи їх зміст, робити виважені і ґрунтовні висновки, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани до творчої спадщини В. Герасим’юка, прищеплювати [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Візуальна (зорова) поезія сьогодні (м. Мірошниченко, в. Женченко, М. Сарма-соколовський, а. Мойсієнко)

Мета: ознайомити учнів з особливостями візуальної (зоРової) поезії на сучасному етапі, стисло охарактеризувати життєвий і творчий шляхи представників такого мистецтва та проаналізувати їх твори; розвивати вміння пояснювати власне розуміння взірців зорової поезії, витрактовувати їхній ідейно-образний зміст; раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття пошани до митців-творців візуальної (зорової поезії), їх авторської уяви, фантазії, думок, почуттів.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: портрети М. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

І. Багряний «тигролови». Сильний тип української Людини — головний герой письменника

Мета: продовжити опрацьовувати зміст пригодницького
Роману, визначаючи основні ідеї, мотиви твору, роль патріотизму в його сюжеті; охарактеризувати головного героя роману як сильного типу української людини; розвивати логічне і критичне мислення; вміння доводити власну думку, її обґрунтовувати, мотивувати, робити виважені підсумки; формувати світогляд школярів; виховувати патріотів України, почуття любові до національних традицій, звичаїв і обрядів, інтерес до історичного минулого рідного краю.
Тип уроку: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

І. Багряний «тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом

Мета: опрацьовуючи ідейний зміст твору Тигролови ,
Звернути увагу на розкриття гуманістичної ідеї перемоги добра над злом, охарактеризувати родину Сірків, виявити її значення у життєвій долі головного героя твору; розвивати увагу, пам’ять, креатив-не мислення, культуру зв’язного мовлення; вміння грамотно викладати власні думки, доводити, аргументувати, робити висновки; виховувати почуття пошани до творчості І. Багряного, зневажливе ставлення до тих, хто прагнув знищити [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

І. Багряний — один із найталановитіших Із когорти письменників-емігрантів

Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю письменНика-емігранта І. Багряного, з’ясувати особливості ідейно-тематичного спрямування Тигроловів , його жанр, композицію; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння логічно мислити, наводити переконливі приклади, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги, пізнавальний інтерес до творчості І. Багряного; співчутливе ставлення до знедолених, тих, хто потребує допомоги.

Тип уроку: засвоєння нових знань і [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Вступ. Бесіда. Література хх ст. — мистецтво Оновлених традицій і сміливого новаторства

Мета: охарактеризувати літературу ХХ ст. як мистецтво
Оновлених традицій і сміливого новаторства, визначити її жанрове, тематичне, стильове розмаїття, дослідити непростий шлях розвитку; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; вміння формулювати і висловлювати власну думку, надавати відповідний коментар; формувати кругозір; виховувати почуття любові до рідного краю, митців вітчизняного слова, гордість за тих, хто створював українське літературне мистецтво.
Тип уроку: засвоєння [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников