Рубрика: Сценарии праздников

ПОБУТОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО ПОБУТОВОЇ ЛІРИКИ. БОЛІСНІ ПЕРЕЖИВАННЯ РОЗ’ЄДНАНОГО СЕЛЯНСЬКОГО РОДУ В ПІСНІ «ВІЄ ВІТЕР НА ДОЛИНУ». «РОЗМИЛИСЯ КРУТІ БЕРЕЖЕЧКИ» — ЗРАЗОК КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ

Мета: дослідити жанрові особливості родинно побутових та
Соціально побутових пісень, їх тематичне багатство; ви світлити історичні умови, за яких створювались пісні, охарактеризувати художні особливості пісень; розвива ти творчу уяву, мислення, пам’ять; формувати вміння відповідати на питання, використовуючи цитати з тек сту, аналізувати текст за змістом, ідейною проблема тикою, художніми засобами; виховувати почуття гід ності.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: підручник, збірки народних [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНА ЛІРИКА. «ДУНАЮ, ДУНАЮ, ЧОМУ СМУТЕН ТЕЧЕШ?» ПОГЛИБЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО НАРОДНУ ЛІРИКУ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЖАНРИ

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з усної
Народної творчості; поглибити вивчене про основні ро ди усної народної творчості, зокрема народну лірику та її жанри; формувати вміння застосовувати набуті знання практично; розвивати усне мовлення, уміння узагальнювати й робити висновки; виховувати повагу до українських традиції та любов до усної творчості.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: таблиці, текст пісні.
ХІД УРОКУ
I.ПовідомленняТемиІМетиУроку.
МотиваціяНавчальноїДіяльності
• З якими творами ви познайомилися вперше [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА ШЕВЧЕНКА

Мета: дослідити творчість письменника-земляка Михайла
Шевченка, викликати інтерес до нього як поета й особистості; розвивати навички аналітичної роботи, уміння орієнтуватися в прочитаному й знаходити підтвердження своїх думок у тексті; виховувати духовність, доброту, милосердя, людяність — моральне обличчя майбутнього громадянина. Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування вмінь
І навичок. Література рідного краю. Форма уроку: урок духовності.
Обладнання: портрет М. шевченка, збірки віршів поета, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Велич минулого Й віра В Щасливе майбутнє у творах Данила Кулиняка

Мета: дослідити творчість письменника-земляка Дмитра
Кулиняка, удосконалювати навики виразного читання поезій; розвивати вміння орієнтуватися в прочитаному й знаходити підтвердження своїх думок у тексті, стимулювати до власних висновків; формувати структуру особистості школяра, в основі якої — ідеал, що стає усвідомленим мотивом життєдіяльності; прищеплювати любов до рідного краю, формувати повагу до історичного минулого Батьківщини, морально-етичні якості, почуття патріотизму.
Тип уроку: засвоєння нових знань. Література [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Російськомовна українська поезія Та її особливості (огляд)

Мета: познайомити одинадцятикласників із життєвим
І творчим шляхом російськомовних українських поетів; знати про російську поезію та її особливості, про ставлення цих поетів до історії українського народу, його культури та звичаїв; аналізуючи вірші, визначити основні теми творчості поетів; розвивати вміння учнів зв’язно й грамотно викладати свої думки; виховувати любов до поезії.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрети поетів, збірки віршів, епіграф.
С Украиной в крови я [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Вияв постмодернізму в українській літературі Останнього часу. Сучасні часописи та альманахи

Мета: проаналізувати особливості постмодернізму в українській художній літературі останнього часу; ознайомити учнів із сучасними часописами та альманахами, сприяти глибокій та ґрунтовній літературній підготовці старшокласників, виховувати шанобливе ставлення до творчості.
Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.
Форма уроку: урок-бесіда.
Обладнання: виставка сучасних часописів та альманахів, епіграф.
«…Постмодернізм — це там, де кожен із нас опинився сьогодні; це така обставина часу і місця, від якої [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Література кінця ХХ — початку ххі ст. На шляху до нового відродження. Літературні угруповання

Мета: ознайомити учнів із здобутками української поезії,
Прози, драматургії кінця ХХ — початку ХХІ ст., історією створення й діяльністю літературних угруповань та з найвідомішими представниками сучасної літератури; розвивати пам’ять учнів, логічне мислення; формувати сучасний погляд на світ і людину в ньому.
Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.
Форма уроку: лекція-огляд
Обладнання: виставка творів сучасних українських письменників, опорна схема для роботи на уроці, епіграф.
Українська [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Павло загребельний. Життєвий і творчий шлях

Мета: дослідити розвиток жанру історичної романістики
В складних історичних умовах; зробити огляд найві-доміших взірців української історичної прози; опрацювати біографію П. Загребельного, дати загальну характеристику його історичної прози; розвивати усне мовлення учнів, уміння працювати з додатковою інформацією; виховувати любов до художньої літератури, інтерес до національної романістики.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: виставка книжок історичної романістики, портретів П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников