Рубрика: Сценарии праздников

Стильова своєрідність роману Дім на горі

Часова структура І частини
Тут переплітаються три оповідання: про Галю та інших жителів дому; про Миколу й Олександру Ващуків, батьків Неоніли; і про Івана шевчука та його жінку Марію.

Кожній розповіді характеристичний рух уперед і назад у хронології, що дезорієнтує читача. Всезнаючий оповідач залюбки подає інформацію про часове пов’язання між подіями, але таким способом тільки містифікує читача, який не знає, коли [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Жіноче начало й чоловіче у творі Дім на горі

Хлопець та козопас Іван шевчук, син Галиної прабаби, він же колишній урядовець, з якого ненароком з’явилася зрілість до ясновидіння. Уміння проникати в глибину явищ людей вигнало

Його з бюро в природу, спонукало читати Сковороду й тримати журнал своїх спостережень. Опис його першого прозріння, переходу до якісно нових, упривілейованих форм бачення, належить до традицій романтичних зображень митця-ясновидця в дусі Нова-ліса й [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Образи демонологічних істот у творі Дім на горі

Використання містично-міфологічних ремінісценцій у творчості українських та зарубіжних письменників відбувається вже не одне століття. Демонологічна образність роману-балади «Дім на горі» зумовлена впливами бароко.
Ірреальні мотиви з’являються ще в повісті-преамбулі. Образи жінок, що мешкають у Домі на горі, виписані цілком реалістично, традиційними прийомами і засобами характеротворення. Та міф-легенда, який перетводрюється на циклічно повторюваний магічний обряд, пронизує жіночі образи ореолом таємничості. Пришельці, які [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Але чому ж саме Дім на горі?

Незвичайний цей дім. Бабуся розповідає Галі історію дому тому, що вже «з’явився «той сірий, з вусиками» — повторювалася та ж ситуація. «Народжуються в цьому домі здебільшого дівчата, чоловіки сюди приходять… Вони підіймаються знизу і, як правило, просять напитися води. Той, хто нап’ється з наших рук, переступає цей поріг і залишається в домі назавжди. Так було в моєї бабуні, в моєї [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Роман-балада Валерія шевчука «Дім на горі»

Роман-балада Валерія шевчука «Дім на горі» — твір про любов. Любов у широкому розумінні: як складне й високе почуття, що містить у собі кохання, поняття рідної землі, дому, що символічно уособлює спокій, рівновагу духу вміння бути небайдужим, намагання освітити своє видноколо святим і високим вогнем творчого осяяння, — той стан, що його однаково переживають козо-пас Іван та його внук.
Літературний рід [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Проект 5. «Фольклорна основа твору»

Чому й заради яких ідейно-естетичних та морально-філософських проблем так активно й щедро використовуються в ро-мані-баладі фольклорні мотиви, фольклорна образність?
Слід насамперед урахувати, що В. шевчук — відомий дослідник давньої української поезії. Він добре знає епоху українського Відродження, той період в історії національної культури, коли здійснювався активний обмін філософськими й естетичними поглядами та концепціями, коли творчо переосмислювалось усе те, що виробила філософська [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Проект 4. «Барокові притчеві мотиви й символи»

Найяскравішим прикладом необарокового стилю є роман-балада Валерія шевчука «Дім на горі».
Раїса Мовчан розглядає цей твір в контексті бароко, наводячи ряд доказів на підтвердження цієї точку зору.
Роман побудований з двох частин: повісті-преамбули і циклу «Голос трави» з тринадцяти новел. цікаво, що новел саме тринадцять: містична тканина твору дає підстави говорити про неви-падкову наявність цього магічного числа.
Мотив «парування» демона з людиною є [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Проект 3. «своєрідність архітектоніки твору»

Роман-балада «Дім на горі» складається з двох частин. У першій («Дім на горі. Повість-преамбула») розповідається про життя чотирьох поколінь, які живуть у домі на горі з 1911 по 1963 pp., але в долі кожного чомусь уперто простежується низка загадкових і дивовижних послідовностей. Друга частина роману, що має назву «Голос трави», складається з 13 новел, які об’єднуються підзаголовком «Оповідання, написані козопасом [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников