Рубрика: Сценарии праздников

Проект 1. «Теорія літератури»

Світова література сьогодні активно звертається до Архетипів Народного світогляду, народного міфологічно-фольклорного мислення. І все ж зауважуємо, що художній міфологізм у сучасній прозі — проблема складна і далеко не однозначна. Сам термін визначають як безпосереднє звернення до міфології або як «нову міфотворчість», тобто створення узагальнюючих образів, подібних чимось до міфу (т. зв. літературні аналоги міфу). Дослідник міфів А. Звєрєв, наприклад, вважає, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Валерій Шевчук. «дім на горі». Жіноче начало Й чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів

Мета: продовжувати вчити визначати основні сюжетні
Лінії, пов’язані з різними долями людей, характеризувати образи, виділяти притчеві мотиви, вміти коментувати та пояснювати їхню бароковість, удосконалювати навички розшифровування символів, алегоричних образів; забезпечити умови для успішної діяльності учнів, зацікавити навчально-пізнавальним процесом; формувати свідоме ставлення до результату навчальної діяльності; реалізовувати інтелектуальні можливості кожної дитини; розвивати творчу уяву, пам’ять, логічне мислення, підвищувати рівень культури мовлення школярів;
Тип [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Валерій Шевчук. Життя Й творчість митця. Повість-преамбула до роману «дім на горі»

Мета: ознайомити старшокласників із життєвим та творЧим шляхом Валерія шевчука; розкрити жанрове й тематичне розмаїття його творчості; познайомити з особливостями індивідуального стилю; повторити відомості про епоху бароко і його культуру; розвивати естетичні погляди учнів, розширювати їхній світогляд; формувати власне ставлення до таких особистостей, як Валерій шевчук; прищеплювати почуття поваги, пошани, любові до творчості письменника.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет Валерія шевчука, фотовиставка, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ГРИГІР ТЮТЮННИК. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА

Мета: зацікавити одинадцятикласників особою письменНика та його творчістю, дати загальну характеристику стилю письменника, перейняти душі дітей красою його слова, розвивати навички визначення теми твору, його жанру, аналізу образів, художніх засобів, особливостей композиції, виховувати в учнів доброту, уміння співчувати та співпереживати, вдячність письменнику за його чудові твори.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Обладнання: портрет Григора Тютюнника, твори письменника, епіграф.
Тепло й достовірність — [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

О. ГОНЧАР. НОВЕЛА-ЗАСТОРОГА «ЗАЛІЗНИЙ ОСТРІВ» З РОМАНУ «ТРОНКА»

Мета: учити аналізувати епічний твір, виділити провідну
Ідею, схарактеризувати образи-символи, спираючись на текст; розвивати вміння аргументовано висловлювати думки; виховувати усвідомлення небезпеки цивілізаційних процесів, здатності сучасної людини зберегти в собі свою сутність, свої почуття.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: текст новели.
Перебіг УрОКУ
І. АктуалізаціяОпорнихЗнань, Умінь, Навичок
1. Бесіда з учнями
• Визначте тему та ідею новели «За мить щастя».
• Обґрунтуйте жанрову приналежність твору.
• У чому проявляються ознаки романтизму [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

О. ГОНЧАР. «ЗА МИТЬ ЩАСТЯ». КРАСА Й СИЛА КОХАННЯ ЯК МАТЕРІАЛ ХУДОЖНЬОГО ОСМИСЛЕННЯ

Мета: учити учнів аналізувати епічний твір, визначати
Новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї, образи, розкривати їх, спираючись на текст; розвивати вміння використовувати деталі, кольорову гаму для розкриття стильової палітри твору; виховувати усвідомлення філософської сутності щастя людини, його відносності й короткочасності.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: текст новели, літературознавчий словник, епіграфи.
Шукаємо щастя по країнах, століттях,
А воно скрізь і завжди з нами; як риба в воді,
Так і [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Проза другої половини ХХ ст. Олесь гончар

Мета: ознайомити старшокласників із життям і творчістю, громадянською й життєвою позицією Олеся Гончара, з’ясувати роль митця в духовному відродженні нації; учити добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати мовлення, допитливість, уміння зіставляти факти, робити висновки; виховувати активну громадянську позицію.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: фотовиставка про життя і творчість О. Гончара, експозиція творів митця, епіграф.
Художник приречений на саморозп’яття в ім’я
Наближення людини до свободи, істини, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

«Як добре те, ЩО смерті не боюсь я…». Літопис Життя Й творчості василя стуса

Мета: розкрити учням звитяжний шлях В. Стуса, непеРесічність його таланту, ознайомити з творчістю поета; розвивати навички самостійного синтезу літературно-критичного та біографічного матеріалу, уміння визначати провідні мотиви, ідеї поетичних творів; формувати активну життєву позицію, повагу до людей, які зреклися власного щастя заради загального добра. Тип уроку: комбінований.
Форма уроку: Колективна лекція з елементами бесіди. Обладнання: портрет В. Стуса, виставка книг і статей [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников