Рубрика: Сценарии праздников

О. ДОВЖЕНКО — ВІДОМИЙ У СВІТІ КІ НОРЕЖИСЕР, ЗАСНОВНИК ПОЕТИЧНОГО КІНО

Мета: зробити огляд літератури воєнного й повоєнного періоду; опрацювати творчу біографію О. Довженка, осягнути її трагізм; розвивати в учнів навички роботи з додатковою літературою, уважність при читанні автобіографічних творів; виховувати повагу до кращих представників української нації.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет О. Довженка, текст «Щоденника», виставка творів, епіграф.
Вміти творити — це не означає вміти малювати чи добре ліпити.
Я думаю, що вміти творити [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Проза Самчука, Осьмачки, Д. Гуменної, наталени королевої. Основні віхи Життя Й творчості і. Багряного

Мета: зробити огляд-екскурс української еміграційної
Прози та її представників; ознайомити учнів з основними віхами життя І. Багряного, його творами; розвивати навички аналізу й узагальнення, роботи з додатковими джерелами інформації; виховувати активну життєву позицію як вияву європейськості.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрети письменників, виставка творів.
Перебіг Уроку
І. АктуалізаціяОпорнихЗнань, Умінь, Навичок
1. Складіть асоціативне гроно до «поети-емігранти» (І варіант); до «Євген Маланюк» (ІІ варіант).
2. Знайдіть [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

«Під чужим небом», «стилет чи стилос?..». Ностальгічні мотиви, філософічність поезій

Мета: розглянути життєвий і творчий шлях поета як
Одного з «пражан», проаналізувати його поезії, визначити їх основні ідеї, мотиви, вчити пояснювати їх; охарактеризувати образ України, пояснити зміст образів-символів; шліфувати вміння висловлювати власні міркування; розвивати навички аналізу художніх образів; виховувати патріотичні почуття, які проявляються на відстані, усвідомлення їхньої щирості й безпосередньості.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: портрет письменника, бібліографічний огляд праць про поета [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

«ПРАЗЬКА ПОЕТИЧНА ШКОЛА» УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ

Мета: дослідити історичні умови й функціонування українСької літератури за кордоном, причини другої хвилі еміграції українців, створення «празької школи» української поезії; стисло оглянути творчість представників «празької школи»; розвивати навички сприймати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати почуття патріотизму.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, тексти поезій, портрети представників «празької школи», виставка творів.
Хто пережив страшну операцію розриву з живим тілом
Батьківщини, хто відчував пекучий [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

Проза. Драматургія. Українська література За межами україни

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми;
Розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.
Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.
Обладнання: різнорівневі завдання.
Перебіг УрОКУ
І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів. ОголошенняТемиЙМетиУроку
Іі. ПоясненняВчителемМетодикиВиконання завданьКонтрольноїРоботи
Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., ІІ рівня — 2 б., ІІІ рівня — 3 б.
Ііі. ПроведенняТестовоїКонтрольноїРоботи Варіант І
Рівень І
Визначте правильне твердження.
1. У час свого [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

«У ЧОМУ СЕНС ЖИТТЯ?» (ЗАТВОРОМ ОСИПАТУРЯНСЬКОГО «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ»)

Мета: допомогти учням зрозуміти, у чому полягає зміст
Життя людини, усвідомити важливу перевагу духовного над матеріальним; розвивати вміння розпізнавати й розуміти справжню вартість речей, явищ, почуттів, формулювати свої думки; сприяти вихованню толерантності під час дискусії.
Тип уроку: розвиток мовлення, формування знань, умінь та навичок.
Обладнання: пам’ятка «Правила дискусії».
Перебіг УрОКУ
I.ОрганізаціяНавчальноїДіяльності
II.ОголошенняТемиУроку
III. ФормуванняЗнань, УміньІНавичок
1. Повторення визначення дискусії
Дискусія — форма колективного обговорення, мета якої — виявити істину [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

О. ТУРЯНСЬКИЙ. «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ». ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДУХА НАД МАТЕРІЄЮ

Мета: поглибити знання про творчий світ Осипа ТурянСького; з’ясувати типологію та генезис формування особливостей образів-символів «Поза межами болю» з огляду на біографію й подальшу творчість О. Турянського; поглибити навички аналізу художніх образів; виховувати почуття дружби та взаємодопомоги, поваги до жінки.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: картки, текст твору «Поза межами болю», епіграф.
Я перестану писати, коли перестану жити…
Петрарка
Перебіг УрОКУ
І. ОрганізаціяНавчальноїДіяльності II. АктуалізаціяОпорнихЗнаньУчнів
1. Усний літературознавчий [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников

ОСИП ТУРЯНСЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЄВОГО Й ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ПИСЬМЕННИКА

Мета: ознайомити учнів із творчістю Осипа Турянського,
Дослідити зовнішню й внутрішню структури твору «Поза межами болю», принципи організації системи персонажів, визначити жанрову специфіку твору; розвивати аналітичне мислення учнів; пробудити патріотичний дух та любов до Батьківщини, виховувати інтерес до творчості письменника.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет письменника, епіграф.
Поет мусить пройти найглибше пекло буття
Й найвищі небесні вершини людського щастя.
Тоді його слово буде хвилювати.
Осип Турянський
Перебіг УрОКУ
І. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Сценарии праздников