МЄТа і завдання:


• розвивати компетентнісні навички учнів щодо порівняння явищ української художньої культури від найдавніших часів до кінця XVIII ст. на тлі світової художньої культури;

• поглибити компетентнісні комунікативні навички учнів;

• поглибити компетентнісні навички учнів щодо застосування обгрунтованих оцінних суджень.

Обладнання:

Релаксаційна фонова музика.

Хід уроку

Орісн

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Очікуваний

П/п

Тов-

ІІИЙ

Час

Результат

Вступ;

1.1.

4 хв

Повідомлення теми та »

Учні організовуються до

Емоційне

Мети уроку.

Участі в грі.

Налашту-

Учитель повідомляє тему і

Вання учнів

Мету та ознайомлює учнів з

На участь у

Особливостями проведення

Творчому

Узагальнювального уроку

Процесі

(урок проводять у формі гри

Уроку.

«Склади'кросворд». Для

Цього клас ділять на п'ять команд. Кожна команда обирає капітана - учня, який зарекомендував себе здібним організатором та знавцем мистецтва).

1.2

3 хв.

Ознайомлення з правилами проведення гри.

1. Члени кожної з команду

лівш частині зошита

підбирають варіанти

запитань, які можуть бути

використані при складанні

кросворду.

2. Капітан, аналізуючи

варіанти представлені

учасниками команди, обирає

найбільги вдалі запитання.

3. Учасник команди

Засвоєння правил гри.

Засвоєння правил гри та налашту­вання на участь у ній.

Зображує кросворд.

'

4. Учасники команди

Складають завершений

.,.._•

Варіант кросворда (20 слів).

РІГ:—

'-■' Основ

Іа частина


2.1

32 хв.

Проведення гри.

Вчитель пропонує учасникам команд обмінятися кросвордами для їх вирішення.

Участь у грі.

Виявлення рівня компетентнісних умінь та навичок учнів під час вирішення кросвордів. Розвиток та формування естетичної культури учнів, підвищення рівня їх мистецьких потреб і уподобань.

III.

Лі Підсумок уроку

3.1

1 хв.

Учитель пропонує капітанам команд озвучити власні варіанти вирішення кросвордів.

Капітани команд озвучують варіанти розв'язання кросвордів. Учасники команди, яка склала кросворд слідкують за правильністю його вирішення.

Виявлення компентніс-ного рівня.

3.2 3.3

2 хв.

Учитель пропонує учням, які бажають висловитися, зробити власний висновок декількома реченнями про розвиток художньої культури України від найдавніших часів до кінця XVIII ст.

Учні під. керівництвом учителя роблять висновки.

Виявлення компентніс-ного рівня.

3 хв.

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель підводить їх до висновку, що Українська художня культура до XVIII Століття розвивалась і формувалась у контексті явищ світового мистецтва вбираючи його кращі риси. При цьому українське мистецтво не втратило своєї самобутності, що реалізувалася шляхом мистецького відображення менталітету та світосприйняття її народу, його правічних духовних устремлінь.

Учитель пропонує записати вказане судження як висновок у робочий зошит.

Учні сприймають навчальний матеріал і працюють у робочому зошиті.

Системати­зація знань учнів.