Мета: опрацьовуючи творчість В. Голобородька, проаналізувати його поезію «Ми йдемо», звертаючи увагу на її ідейно-художній зміст та спрямованість, визначити основний пафос твору; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння виразно і усвідомлено читати поетичні твори, пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту; формувати життєстверджуючі, оптимістичні настрої; виховувати почуття любові до рідного краю, пошану до народу, його надбань та досягнень; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет В. Голобородька, бібліотечка його творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Свою Україну любіть,

Любіть її,

Во врем’я люте

За неї душу положіть.

Т. Шевченко

Моє слово не вогнисте, в моїй поезії — метелики, бджоли.

Але я засвідчую перед світом, Богом і людьми:

Тут Україна, і ви українці.

В. Голобородько

1. ідейно-художній аналіз твору В. Голобородька «Ми йдемо»

1.1. Виразне і усвідомлене читання поезії.

1.2. Тема: відтворення ходи українців шляхами країни з рушниками і гарним настроєм.

1.3. Ідея: возвеличення волелюбності, цілеспрямованості, прагнення чинити волю предків; засудження тих, хто намагається зупинити рух українців.

1.4. Основна думка: сучасники повинні шанувати і поважати здобутки предків і продовжувати відстоювати, захищати право на вільний рух, а значить на щасливе життя.

1.5. Жанр: громадянська поезія.

1.6. Проблематика:

• воля і ув’язнення;

• радість і горе;

• призначення людини на землі;

• життєва Мета та її досягнення;

• здобуття предків, їх шанування і втілення у життя.

1.7. Композиція.

Вірш складається з п’яти куплетів.

1 куплет — впевненість у рішенні українців вирушити у подорож по країні;

2 куплет — пояснення причини ходи — виконання волі предків;

3 куплет — вороже сприйняття окремими людьми суспільної ходи;

4 куплет — «Марна справа — виставляти проти... ходи контраргументи».

5 куплет — радість подорожуючих.

1.8. Художні засоби вірша.

Повтори: «Ми йдемо по Україні», «із нашими...», «ви, які...», «не вимагайте...», «марна ваша справа».

Епітети: «прадавні шляхи», «віковічна земля», «тихомрійні села», «золотоверхі церкви», «мертві джерела».

МетаФори: «предки послали у путь», «виставляти контраргументи», «радість сяє».

Порівняння: «виглядаєте у вікна, як сусіди», «визираєте з-за рогу як вороги».

1.9. Бесіда за питаннями.

• Чи полюбляєте ви подорожувати? Ви це робите самостійно, з родиною, друзями?

• Що необхідно мати кожному перед тим, як вирушити у подорож?

• Яким шляхом крокують сучасні українці?

• Чому кожний українець повинен знати історію рідного краю, поважати здобутки наших предків?

• Які труднощі долали предки, виборюючи для нас щасливе життя?

• Що заповідали предки?

• Чому сучасники гордо йдуть шляхами України?

• Які джерела для контраргументів В. Голобородько називає мертвими?

• Чим пояснити радісний, піднесений настрій подорожуючих?

• Чому люди, які рухаються шляхами України не вважають за необхідність надавати будь-кому докази до свого руху?

• Якою, на ваш погляд, є причина руху людства по Україні? Через що дехто намагається призупинити цей рух?

• Що свідчить про цілеспрямований, вільний, впевнений у своїх правах рух сучасників?

• Чим дана поезія В. Голобородька є актуальною на теперішній час? Чому вона повчає і виховує?

1.10. Творче завдання (в групах).

Складіть схему образу «Ми».

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

1. Сучасники крокують шляхами України від лісів до: а) океанів; б) морів; в) полонин.

2. Якими шляхами відбувається рух подорожуючих?

А) битими і брукованими; б) прадавніми; в) таємними.

3. З приводу чого рухаються українці? Бо вони:

А) виконують волю предків; б) виявили бажання знайти цвіт щастя; в) прагнуть вибороти справедливість.

4. Землю, по якій відбувається рух, названо: а) родючою; б) райською; в) віковічною.

5. Під час подорожі українці минатимуть:

А) повноводні річки; б) квітучі сади; в) багатолюдні міста.

6. В. Голобородько у творі називає села:

А) тихомрійними; б) малолюдними; в) білохатинними.

7. Як автор характеризує тих, хто рухається дорогами України? Він говорить, що вони:

А) це роблять під тиском влади;

Б) горді і осмислено прийняли дане рішення;

В) намагаються самоствердитися.

8. Ті, хто «визирає з-за рогу», є: а) допитливими; б) байдужими до суспільних справ;

В) ворогами.

9. Подорожуючі не бажають, щоб від них вимагали: а) письмових обґрунтувань своєї ходи; б) пояснень причин руху; в) благодійності.

10. Що виставляється проти ходи сучасників?

А) сили охорони правопорядку; б) контраргументи; в) заповіді Бога.

11. Справа призупинити ходу є: а) благодійною; б) обов’язковою; в) марною.

12. Якими джерелами намагаються скористатися подорожуючі?

А) фундаментальними; б) науковими; в) мертвими.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках Картка № 1

1. Кого мав на увазі В. Голобородько, зазначаючи: «...ви, які визираєте з-за рогу як вороги»? Про що це свідчить? Власну думку аргументуйте.

2. Дослідіть, яким був шлях України до вільного життя протягом історії. Свої спостереження вмотивуйте.

3. Перший рядок третього куплету поезії має виклад: а) «Ми йдемо по Україні»; б) «Ми чинимо волю наших предків»; в) «Ми гордо йдемо шляхами України».

Картка № 2

1. З чим, на ваш погляд, пов’язана хода українців шляхами предків? Висловіть власну точку зору щодо цього, наводячи переконливі аргументи.

2. Що символізує рушник для українців? Чим пояснити те, що подорожуючі перев’язані рушниками? Відповідь вмотивуйте.

3. Який настрій у подорожуючих? а) радісний; б) сумний; в) бадьорий.

Картка № 3

1. Як на ваш погляд, сам автор ставиться до тих, хто йде шляхами предків по сучасній Україні? В чому це виявляється?

2. Порівняйте ідейно-художній зміст поезії В. Голобородька «Ми йдемо» і А. Малишка «Приходять предки». Зробіть висновок стосовно того, яким намагалися бачити предки життя сучасників. Наведіть відповідні приклади.

3. Ті, хто йдуть шляхами України:

А) мають дозвіл на це; б) пов’язані рушниками; в) тримають жовто-блакитні хустини.

VI. Підсумок уроку

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності

VIII. Домашнє завдання

Знати зміст поезій В. Голобородька «З дитинства: Дощ», «Я вплетений...», скласти питання та підготувати малюнки до них.