Мета:Виховувати на матеріалі казки бажання робити добро; розКрити роль перемоги добра над злом; формувати потребу уважного ставлення до ближнього, любові до нього.

Обладнання: Дошка, хрестоматія, малюнки учнів.

ХІДУРОКУ

I.ПеревіркаДомашньогоЗавдання

1. Виразно прочитати уривок казки «Потерчата», де йдеться про До­мовика. Переказати його. А яким є Домовик за народними уявлен­нями?

2. Знайти опис зовнішності Потерчат і виразно прочитати його. Пере­казати зміст уривка. Оцінити вчинок Потерчат.

II. ПовідомленняТемиІМетиУроку

III. СприйняттяМатеріалу

1. Ознайомлення зі змістом казки Василя Короліва-Старого «Хуха-Мо-ховинка».

2. Питання до учнів:

• Образи яких фантастичних істот згадуються в казці? (Хухи лісові, пе-черниці, очеретянки, бур’янки, степовички, байрачні, левадні та Хо, зо­крема Хо-Суковик, Лісовик.)

• Про яку Хуху згадується у казці «Потерчата»? (Левадну Хуху)

• Якою Хухою є Моховинка? (Лісовою та ще й боровинкою, бо народи­лася і жила в бору, де і весь її рід.)

3.Слово вчителя про добро і зло в казці.

Носії добра в казці — Хухи та Хо. Носій зла — дід, який спочатку зруйнував житло Моховинки, а потім зробив її кривою на все життя.


Та Василь Королів-Старий розриває коло зла. Коли дідові потріб­на була допомога, Хуха-Моховинка забула свої образи і врятувала його та ще й покликала інших лісових істот.

У казці «Хуха-Моховинка» Королева-Старого добро несуть фантас­тичні істоти, а зло — людина.

У датчанина Г. Х. Андерсена в «Сніговій Королеві» добро несе дівчин­ка Герда (людина), а зло — фантастична істота — Снігова Королева.

У француза Ш. Перро в «Попелюшці» носіями добра і зла є люди — Попелюшка і Мачуха, а фантастична істота Фея на стороні добра — По­пелюшки.

4. Слово вчителя про світлий, життєствердний погляд на світ

Казка вчить нас любити і берегти природу, тварин, людей. Засуджує

Тих людей, що незаконно рубають дерева, неуважно ставляться до тва­рин. Слід пам’ятати слова з Біблії про те, що на зло потрібно відповіда­ти добром. І тоді добро повернеться. Питання до учнів: Що таке Портрет?

5. Опис зовнішності Хухи-Моховинки. (Учні знаходять у тексті.)

«Як і всі інші Хухи, Моховинка так само мала мінливу вовничку, яка

Враз сама собою робилася того кольору, що й ті речі, біля яких бувають Хухи. Моховинка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зе­леної хатки. Але ж коли вона бігала по соснових старих глянцях, що лежа­ли на землі, то ставала такою ж рудувато-червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску — жовтою, як пісок, між кущами шипшини — рожевою, на вересі — фіалковою, на снігу ставала білою».

«Була вона й сама пухка, як мох. Мала довгу вовничку, що, мов шов­ком, вкривало все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька й на­гадувала садову жовто-фіалкову квіточку — “братики”. Та були ще в неї голенькі зісподу, рожеві лапки».

«Хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пи­щать, як мишки, або муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легенькі, як пушинка, а м’якенькі, як вата».

• Як діти описували мамі Хуху? («...Щось таке, мов котик. Тільки то був не котик. Гарнесенький, м’якесенький. Мордочка, мов квіточка, а голосок, як у мишки».)

• Як М. Коцюбинський у казці «Хо» описав Хо? («Мов туман той, сива борода його м’якими хвилями спада аж до ніг, черкається росяної трави.


З-під білих кострубатих брів, з глибоких западин визирають добрі, лу­каві очі».)

IV.ОсмисленняМатеріалу

Завдання до учнів:

• З’ясувати, що таке гуманізм.

• Оцінити вчинки персонажів з позиції гуманізму. Хуха-Моховинка разом з іншими Хухами кличе лісника, коли дід

Рубає дерево; кличе на допомогу людей, коли кізка потрапила в сітку; разом з іншими Хухами допомагає дідові, коли той потрапив у біду.

Дід спочатку робив погані вчинки: зрубав дерево, зруйнував хат­ку Хухи-Моховинки, кинув сокирою, щоб убити Хуху, та тільки пора­нив їй ніжку. Але після того як Хухи врятували йому життя, дід змінив свою думку про цих істот і віднині розповідав людям про них тільки гарне.

V.ДомашнєЗавдання

1. Виразно читати, переказувати та аналізувати казку «Хуха-Мохо­винка».

2. Намалювати Хуху-Моховинку.