У творі дуже важливо вміти виразити власну позицію. Можна погоджуватися або не погоджуватися з авторами первинних текстів, але обов'язково потрібно чітко сформулювати власна думка й привести на доказ не менш двох аргументів

Позиція автора твору вже відбивається у формулюванні тези й підборі аргументів. Доводячи свою думку, намагайтеся уникати категоричності. Головне не в тім, згодні або не згодні ви з тією або іншою точкою зору, а в тім, наскільки ви переконливо обґрунтовуєте свою позицію. Ви повинні продемонструвати вміння міркувати, виділяти те, що рідніше, ближче до серця, власні спостереження вплітати в нитку міркувань авторів текстів

Для того, щоб виразити власну думку, можна використовувати наступні фрази:

-мені здалося цікавим (актуальним, значимим)...

-на мою думку...

-не можна залишатися байдужим к..., тому що...

-мене особливо схвилювало те, що...

-починаєш розуміти, що...

-може здатися, що..., але...

-дозволю собі висловити свою (іншу) точку зору...

-не можна не погодитися з автором у тім, що..., однак...

-я з інтересом прочитав тексти, але...

-міркування авторів... зробили на мене складне враження: з одного боку,..., але з інший,... і т.п.

Вправа. Прочитайте тексти й план до твору, що є відповіддю на питання «Чому творчість А.С. Пушкіна завжди сучасно?».

Багато років працювала музейною доглядачкою Михайлівський проста селянська жінка Олександра Федорівна Федорова; вона дійсно була теперішнім музейним працівником, хоча не було в неї ніякої спеціальної підготовки. Вона й грамоту-те довідалася на старість, коли надійшла працювати в заповідник. Вона тоді зрозуміла, що служити в будинку Пушкіна й бути неписьменної - не можна, що зберігати пушкінський будинок - це значить не тільки оберігати його, цінувати, любити. Але розуміти його й тих, хто приходить сюди.

По понеділках будинок Пушкіна буває закритий для відвідувачів. Це день генерального збирання садиби. І хоча всюди розіслані оголошення й у всіх довідниках і путівниках про це надруковано - однаково екскурсанти приходять і стукаються у двері. Якщо приходили люди добрі, увічливі - баба згрішить і впустить їх вмузей.

Вона мала чудесний дарунок зупиняти час. Проводячи людей по кімнатах, давала пояснення. Це не було екскурсією, які проводять записні екскурсоводи. Це була чудова народна казка. Без усякого вступу починала вона казати співучо:

- Тут Пушкін мучився за всіх рівно два роки й місяць. Тут всі його. І хоч самого його зараз нетути й він незримий, всі він бачить. Він, Пушкін, усе любив, у чому є життя, і про все це писав у своїх книгах. Тепер усі йдуть до Пушкіна, тому що його утвору охороняють людей від дурного, очищають душу. Його будинок для теперішніх людей став тим, чим раніше був для тодішніх храм. Коли тебе, скажемо, що хвилює й немає в тебе доброго порадника - іди до Пушкіна, він укаже на щирого друга, дасть вірну пораду... Тільки гарненько подумай, що тобі потрібно, а потім запитай у Пушкіна, і одержиш всі відповіді, у його книгах...

С. С. Гейченко

Пушкін... Як говорити про нього? Говорити про нього можна по праву любові, і тільки любові... Любов до Пушкіна входить у нас із дитинства. Це більше, ніж любов до великого поета. Це любов до народу, що має такого поета. Росія немислима без Пушкіна...

Таємниця пушкінського генія не перестає й ніколи не перестане приковувати до себе увага людей усього мира

Кожне нове покоління жваво ілюзією, що воно до кінця розібралося в Пушкіні, що ніяких загадок у ньому більше немає. Але проходить десятиліття, а часом і менш, і вчорашнє знання про Пушкіна здається недостатнім, неповним. Новий досвід людей підкаже нове прочитання Пушкіна, розкриє досі невідомі особливості його спадщини. Пушкіна розвивається й рухається разом з життям. Він існує в сьогоденні, а належить майбутньому

Доля Пушкіна - і окрема доля, і доля народна. Пушкіна - людин у його вищих духовних проявах. До нього не заросте «народна стежка». Його «як першу любов, Росії серце не забуде»...

Л. Озеров

План

I. Можливість ілюзії неактуальності добутків А.С. Пушкіна

II. Творчість А.С. Пушкіна завжди сучасно.

1.Завжди будуть сучасні ті теми й проблеми, про які великий поет говорив считателем.

1.1. Вічна тема любові

1.2. Завжди значима тема дружби

1.3. Вічно хвилює людини краса природи

2.Завжди сучасні ідеали, які затверджував А.С.Пушкіна, тому що це ідеали добра

2.1. Вічні ідеали гуманізму

2.2. Вічні пошуки людиною гармонії

3.У добутках А.С. Пушкіна відбилася душа російського народу, тому вони сучасні

III. У добутках А.С. Пушкіна люди завжди будуть знаходити відповіді на хвилюючі їх питання

Питання й завдання

1.Сформулюйте тезу твору по представленому плані

2.Які аргументи приводить автор плану на підтвердження своєї позиції?

3.Скільки мікротем можна вже виділити в основній частині майбутнього твору?

4.Доповните міркування прикладами з текстів і вашого життєвого й читацького досвіду

5.При виконанні вправ 17, 18 ви працювали зі схемою й планом основної частини текстів. Автор плану, даного в цій вправі, пропонує формулювання заголовків вступу й висновки. Перевірте, наскільки вступ і висновок відповідають основній частині й друг другові

6.Прочитайте твору учнів по даній тезі (див. Додаток 2, матеріали до вправи 19). Чи збігаються позиції авторів творів? Чия думка вам ближче? Чому? Оціните глибину й повноту розкриття тези, значеннєву цілісність, нормативність і правильність мовлення

7.Як ви розумієте зміст фрази «Тільки гарненько подумай, що тобі потрібно, а потім запитай у Пушкіна, і одержиш всі відповіді, у його книгах...»