Мета: розвивати зв’язне писемне мовлення учнів; навчати

Робити узагальнення, висловлювати власну думку; сприяти формуванню власної точки зору, світогляду школярів.

Тип уроку: застосування навичок та вмінь.

ХІД УРОКУ

І. ОголошенняТеми, МетиТаЗавданьУроку

Іі. СприйняттяТаЗасвоєнняУчнямиНавчальногоМатеріалу

1. Слово вчителя

Кожен прочитаний твір залишає в душі читача не тільки спо­гади про героїв. Він дає певну інформацію, розкриває якісь таєм­ниці буття, робить нас розумнішими, навчає замислюватися над вчинками та їх результатами.

2. Оголошення теми твору

3. Ознайомлення з пам’яткою «Як писати відгук на самостійно прочитаний художній твір»

1. Обґрунтувати, з якою метою пишеться відгук.

2. Умотивувати, чому твір сподобався.

3. Писати відгук під свіжими враженнями від прочитаного.

4. Коротко схарактеризувати головних героїв твору.

5. Оцінити ставлення автора до своїх персонажів.

6. Не переказувати змісту твору: це знизить інтерес до нього в читача відгуку.

7. Визначити художню вартість твору.

8. Порадити адресатам прочитати цей твір літератури.

4. Робота з чернеткою

5. Перевірка та колективний аналіз учнівських робіт (2–3 роботи)

6. Робота в зошиті


III. ДомашнєЗавдання

Закінчити письмову роботу.

ДодатокДоУроку

Рекомендації, як запобігти мовним помилкам

1. Пам’ятай, повтори (тавтології), ужиті без стилістичної по­треби, виявляють бідність твого словникового запасу.

2. Із синонімічного ряду вибирай те слово, яке найкраще роз­криває думку відповідно до стилю роботи.

3. Вживай тільки ті слова, лексичне значення яких тобі відоме. У разі потреби користуйся тлумачним словником.

4. Пам’ятай, що часте вживання тих самих слів, словосполучень, виразів знебарвлює мову, робить її стандартною, сухою.

5. Стеж за побудовою тексту твору, правильно використовуй мовні засоби його організації. Перед написанням речення обов’язково перечитай попереднє (коли є потреба, то й цілий абзац, усе написане).

6. Використовуй різні типи речень, намагайся уникнути одно­манітності переходу від одного речення, абзацу до іншого.

7. Не вдавайся до штучних красивостей, надмірної патетики. Коли автор пише химерно, пишномовно, то пише нещиро. Пам’ятай, що велемовність веде до заміни живого слова ба­нальними трафаретами.

8. Пам’ятай, що тільки глибокі знання і тверді переконання до­помагають людині мислити й висловлюватися легко, красиво, щиро.

9. Пиши по-своєму, висловлюй думки самостійно, виробляй влас­ний стиль письма.

10. Упродовж викладу дотримуйся одного стилю. Пам’ятай, ви­бір теми зумовлює і вибір стилю.