Тема уроку: Стильові особливості оповідання

А.П.Чехова « Хамелеон»

Мети уроку:

1) на прикладі оповідання А.П.Чехова « Хамелеон»

виявити особливості гумористичних оповідань

А.П.Чехова;

2) розширити й поглибити поняття: стиль письменника,

композиція художнього твору,

художня деталь ;

3) учити школярів дбайливому, уважному

відношенню до художнього слова

Устаткування уроку:

1) віртуальна школа Кирила й Методія.

Уроки літератури 7-8 класи. Урок 18;

2)картки з уривками з оповідань

А.П.Чехова;

3) картка з визначенням « стиль письменника»;

4)розбірна таблиця « Композиція оповідання».

Методи навчання:

1) евристичний;

2) проблемний

Тип уроку:

Урок- дослідження

Хід уроку:

1.Оргмомент.

Оголошення вчителем теми й цілей уроку. Запис у зошиті теми уроку .

2.Вікторина ( підступ до теми)

На столі вчителя заставка « Бюро літературних знахідок»

Учитель:

- И знову на уроці в нас відкрито « Бюро літературних знахідок». Якийсь дивак приніс сюди «оповідання», затверджуючи, що знайшов його у своїй поштовій скриньці. Однак у цьому оповіданні багато фраз здалися інеї знайомими. Визначите автора й добуток по фрагменті з його

( Учні виходять до дошки , читають уривок, визначають автора. Уривки взяті з вивчених раніше добутків різних письменників і оповідань А.П.Чехова)

Учитель:

-Як ви довідалися чеховські рядки серед рядків інших письменників?

-Тільки чи знайомі імена, зміст уривків допомогли вам у цьому? А може ще щось?

( Учні говорять про те, що уривки з оповідань А.П.Чехова

якось однаково написані)

-Дійсно, у кожного письменника своя манера листа, свій стиль. Що ж таке стиль? Звернемося до словника літературознавчих термінів

( Учні знаходять визначення стилю в словнику й роблять запису в зошитах)

Стиль письменника - особлива манера листа, єдність

творчих особливостей, властивих даному писа-

телю.

- Завдання сьогоднішнього уроку полягає в тому, щоб осягти стильові особливості оповідань А.П.Чехова

2.Основна частина уроку

- Почнемо з початку, тобто із заголовка. Що повинне відбивати заголовок добутку?

( Тему або основну думку добутку)

- Вірно. На думку Чехова, заголовок-це значеннєвий стрижень добутку, воно повинне бути простим, ясним, гранично коротким...і скромним. От свідчення того, як письменник працював над назвою оповідання: «Назва оповідання « Жорстокий урок»...-невдало. У ньому немає простоти. Треба назвати оповідання яким-небудь одним словом: « Гувернантка»,ні, точніше,

« Розмазня».

- чиЗавжди вдавалося це Чехову? Ваші припущення: про що можуть бути оповідання з такою назвою: « Кінське прізвище», « Зловмисник», « Хамелеон»?

( Учні висловлюють свої припущення )

-Отже, перша особливість оповідань Чехова:

коротке, простої заголовок

Запис у зошиті:

1.Коротке, простої заголовок

- Ви знайомі з поняттям композиція оповідання. Згадаємо основні елементи композиції

( Один учень за допомогою розбірної схеми вишиковує схему побудови оповідання)

-Саме така традиційна композиція характерна для більшості оповідань Чехова. Доведемо це на прикладі оповідання

« Хамелеон».

( Учні знаходять в оповіданні елементи композиції

Експозиція: По базарній площі йдуть Очумелов і Елдирин.

Зав'язка: Золотих справ майстер Хрюкин укушен собачкою

Кульмінація: -Це, здавайся, генерала Жигалова!- говорить хтось із юрби

Розв'язка: Юрба сміється над Хрюкиним.)

Запис у зошиті:

2.Традиційна композиція: зав'язка-кульмінація-розв'язка

- Прочитайте зав'язку, що в ній описане? Які відомості представлені?

( Місце: базарна площа; герої: Очумелов, Елдирин; час дії: полудень)

Запис у зошиті:

3.Гранично коротка зав'язка: місце, час, що діють особи

-Чого більше в оповіданнях Чехова: оповідання, опису, діалогу?

- Звідки ми довідаємося про гору, що постигли Хрюкина?

( З діалогу)

- У чому особливість діалогів Чехова? Тільки чи вони рухають сюжет або дуже багато говорять про героя оповідання. Прослухайте діалог з оповідання

( Інсценований уривок з оповідання у виконанні заздалегідь підготовлених учнів

На екрані медиапроектора ілюстрація до оповідання.Віртуальна школа Кирила й Методія. Уроки літератури 7-8 класи. Урок 18)

- Якими ви побачили героїв оповідання?

Запис у зошиті:

4.Діалогова побудова оповідань

5.Індивідуальна неповторність мовлення героїв як основа їх характеристики

Робота учнів із тренажером ( 6 слайд)

Віртуальна школа Кирила й Методія. Уроки літератури 7-8 класи. Урок 18)

- Як ще Чехов знайомить читача зі своїми героями? Звернемося до оповідання. Чи малює письменник портрети героїв? Прочитайте, якими ми бачимо Очумелова, Елдирина, Хрюкина?

- чиНе здаються дивними вам ці портрети? Що від них залишилося?

( конфіскований аґрус у руках Елдирина й шинель із вузликом у руках Очумелова)

- Яку роль грають ці деталі? Про що вони говорять?

- Дуже часто Чехов заміняє докладний опис « мовця деталлю». Яка деталь допомагає зрозуміти лицемірство Очумелова? Прочитайте уривки, що підтверджують ваша думка

( Шинель. Учні читають уривки з оповідання)

Запис у зошитах:

6. «Мовець деталь», що заміняє докладний опис

-Затримаємося на авторському оповіданні: у чому своєрідність чеховської фрази?

- Які речення використовує автор: прості або складні? Приведіть приклади

- чиБагато епітетів, порівнянь?

( Майже немає)

-Улюблена частина мови?

( Дієслово)

-Слова вигадливі, незрозумілі?

( Прості й точні)

Запис у зошитах:

7. Простота фрази, прості речення, відсутність епітетів, дієслово-улюблена частина мовлення

- А чому письменник уникає гарні епітети, порівняння?

( Чехов розповідає про некрасиві явища життя. Отут уже не до красивостей)

3. Підсумки уроку

-Зробіть узагальнення: які стилістичні особливості оповідань Чехова

( Учні, опираючись на записі в зошиті, перераховують особливості)

Учитель:

- М.Горький так писав про манеру листа Чехова: « Чехов уміє писати так, щоб словам було тісно, думкам-просторо».Чи не так це?. чи Дійсно в коротких оповіданнях Чехова сказано дуже багато чого? Повернемося до оповідання « Хамелеон», яке людська якість висміює письменник?

( Догідництво, чиношанування лицемірство)

Читання висновку : Віртуальна школа Кирила й Методія. Уроки літератури 7-8 класи. Урок 18 Слайд « Хамелеон»

Домашнє завдання: на прикладі одного гумористичного оповідання Чехова показати стилістичні особливості письменника

Урок підготовлений і проведений

учителем російської мови й літератури

Фаткуллиной Р.М.