Кращим ключем до розуміння нового цивільного, заглибленого-аналітично-поглибленого підходу Лермонтова до дійсності служить вірш «Дума» (1838). Значення «Думи» як однієї з найважливіших ідейних декларацій Лермонтова — у розгорнутій аналітичній критиці сучасного йому покоління й у тім, що до числа представників покоління поет відносить і самого себе. Ця остання особливість стає важлив і знаменної, якщо згадати, що, відповідно до романтичної естетики, ліричний герой по своїм «споконвічним якостям» не залежав від середовища й не підлягав критиці. Включення героя в суспільне середовище, охарактеризовану конкретно й чітко, здійснюється також у віршах «Смерть поета», «Прощай, немита Росія» (1841), «1-і січня» («Як часто, пестрою толпою оточений...»).

Ці вірші й «Дума» належать до тому самому літературного ряду, але предметом критики й заперечення є в них не сучасне покоління взагалі, а найбільш реакційні сили російського самодержавства: придворна камарилья, миколаївська жандармерія й світська «бездушна» юрба. Герой і середовище, як було й у раннього Лермонтова, поставлені тут у непримиренно ворожі відносини між 104 М. Ю. Лермонтов собою

У вірші «Прощай, немита Росія» суспільне зло названа по імені й корінь його оголені. У восьми рядках вірша охарактеризований кріпосницький лад старої Росії («країна рабів, країна панів»), і її некультурність («немита Росія»), і вихована століттями рабства покірність її народу («їм відданий народ»), і шпигунська пильність самодержавної влади (останні два вірші). Цей новий, поглиблений^-поглиблений-заглиблений-соціально-поглиблений, реалістичний образ дійсності стає свого роду тлом зрілої лірики Лермонтова, що договорює й пояснює того вірша, у яких соціально-політична тема безпосередньо не висувається, але які із цією темою порівнянні

У всій цій ліриці панує тема трагічного розладу з дійсністю, хоча героєві й вдається іноді піти від мороку, що напливає на нього. Прилучення до природи («Коли хвилюється жовтіюча нива...»), веянья любові й ніжності (« чиЧую голос твій...», «З-під таємничої холодної напівмаски...»), випадково піймані й неясні заклики до чого великому, надзвичайного й високому («Є мовлення — значенье...») змушують «лермонтовского людини» забувати про свою трагедію й «осягати» «щастя на землі».

Але ці хвилини гармонії або проблиски надії виявляються тимчасовий і скороминущими — смутний і гіркий тон цілого залишається в силі. Кількість любовних віршів у Лермонтова в цей період менше, ніж у попередній. У цих віршах немає напруги й підйому великої любові, а тільки легкі й побожні дотики до неї. Вона не засліплює поета своїм блискотінням, силою й славою. У ті роки любов є в Лермонтова найчастіше як спогад про минуле («Розсталися ми, але твій портрет...», «1-і січня», «Дитині», «Ні, не тебе так палко я люблю...»), що як мигнула надія на майбутнє («З-під таємничої холодної напівмаски...») або як мрія, що створює об'єктивні образи, що не мають прямого відношення до поетичної біографії автора

У ліричній творчості Лермонтова поруч із образом Росії — держави рабів, блакитних мундирів, царедворців, салонних базік і спустошених душ — вимальовується й інший її образ — народний, демократичний. У юнацькій ліриці Лермонтова цей образ, тоді ще не сформований, тяжів до умовної, декоративної форми («Поле Бородіна», «Пісня барда») і тільки в таких зрілих віршах, як «Бородіно», «Валерик» і «Батьківщина», втратився своїх книжкових атрибутів, Як написати твір 105 став справді конкретним і реалістичним. Лермонтовская Росія населена бадьорим і мужнім народом, хоробрими й богатирями, у яких поет бачить вершителів історії. І глибокий патріотизм, що виявився в цих пізніх віршах, істотно відрізняється від великодержавного патріотизму...