Виклад по описовому тексті - більше складний вид роботи. У текстах даного типу немає динаміки подій, що розвиваються, захоплюючого сюжету. Змістом опису є картина, що передає докладне зображення предмета (явища, стану й т.п.) і його ознак. Достаток деталей, подробиць у тексті створює особливі труднощі для його сприйняття й відтворення

Опис як тип мовлення може бути різних видів: опис предмета, опис місця, опис стану природи й др.

У художньому тексті-описі авторське відношення до предмета робить текст цікавим і яскравим. Описуючи предмет, автор конкретизує його, підкреслює деталі, ознаки, але при цьому характеризує не всі якості даного предмета, а тільки ті, які він уважає найбільш важливими, найбільш істотними. Тобто авторське відношення проявляється вже в тім, які ознаки, деталі вибираються для опису, а також у тім, які мовні засоби використовуються

Опис у науковому й діловому стилях створюється без обліку особистого відношення автора

Речення в описових типах мовлення можуть бути зв'язані як по ланцюжку, так і паралельно.

Весь описовий текст звичайно будується по моделі паралельного зв'язку, тому що різні деталі й властивості конкретизують один предмет

Щоб було зручніше працювати, можна побудувати логічну схему тексту. Логічна схема допомагає виділити основні мікротеми тексту й зрозуміти, яка думка їх поєднує

Типові помилки при відтворенні первинного тексту

 • нерозуміння авторської позиції;
 • невміння виділяти значимі факти, деталі (мікротеми);
 • невміння групувати ознаки, описувати їх у стрункій єдності;
 • невміння розрізняти ознаки істотні й несуттєві;
 • невміння вказувати дрібні деталі, необхідні для створення загального враження;
 • обмежений запас слів пишучу творчу роботу;

Щоб відтворити описовий текст, необхідно відповісти на наступні питання:

 1. Які тема й основна думка тексту?
 2. Яке відношення автора до описуваного?
 3. Які деталі предмета обрані для його зображення й чому саме вони?
 4. Які ознаки цих деталей підкреслюються автором?
 5. Як ці ознаки згруповані (як вони зіставляються)?
 6. Які засоби мови використовуються?