Розгляд слова як однієї з функціональних одиниць мови припускає засвоєння функціонального діапазону даної одиниці, тобто сукупності окремих функцій (М. А. Шелякин)1 . У статті, що описує особливості функціонально-системного підходу і його реалізацію при вивченні дієслова, були позначені й охарактеризовані етапи у вивченні морфологічної теми: мотиваційний, орієнтовний, виконавчий, контрольний, коригувальний

У даній публікації представлені особливості вивчення лексико-граматичних розрядів імен прикметників в V або VI класах (залежно від навчальної програми) на основі функціонально-системного підходу

Відомості про лексико-граматичні розряди прикметників - новий для учнів матеріал. Опираючись на наявні морфологічні знання, шляхом аналітичних дій, учні можуть зрівняти імена прикметники й побачити розходження між певними групами слів

На мотиваційному етапі школярам пропонується текст для аналізу

Завдання. Виразно прочитайте текст. Визначите стиль і тип мовлення. Яка роль імен прикметників у тексті? На які групи можна розділити прикметники, з огляду на їхні граматичні особливості? (Учитель звертає увагу на можливість або неможливість утворення коротких форм, прислівників, - абстрактних іменників.)

Все слишно, всі видно!..

...На північному пагорбі сніг ще зовсім не рушав, а тут майже все зійшло, і земля між деревами гріється, і пень чорний став уже таким теплим, що так і просить перехожого присісти на себе й послухати струмок

Звідси все слишно й всі видно. Говір весняного струмка - це всі розуміють, але, крім говору, час від часу чуються якісь шарашки. І ви знаєте, що це таке? Швидше за все, ви знаєте, якщо коли-небудь слухали перший весняний струмок. Все це жарту старого морозу, все це вночі він накоїв, а тепер струмок руйнує. За ніч мороз постарався закрити струмок кольоровою ковдрою, а тепер струмок його розбиває, і коли валять білі квіти морозу у воду, те й чуються ці шарашки.

...Подивитеся, що зробив мороз із маленькими, у долоню, густими, як щітка, молодими ялинками! Він їх так заморозив, таке нагромадив на них, що тільки дуже уважне око довідається під бурульками й квітами морозу тісна череда молодих ялинок. (М. М. Пришвін)

Граматичний^-граматичні-лексико-граматичні розряди імен прикметників визначаються після того, як виписані й проаналізовані всі словосполучення із прикметниками. Це виконавчий етап, що припускає аналітичні дії учнів. Заповнивши останню графу таблиці, школярі визначають, прикметники якого розряду переважають у тексті. Учитель підводить хлопців до думки про те, що вживання якісних прикметників характерно для текстів, що мають особистісний характер, саме ці прикметники надають образність опису предметів

Звертаючись до підручника, учні порівнюють отриману інформацію про розряди прикметників з наявної в книзі й знайомляться із присвійними прикметниками. Говорячи про стилістичні властивості прикметників, звертаємо увагу на те, що присвійні прикметники із суфіксами -ов - (дідів), -ев - (Далі), -ин - (сестрин), -ин- (курицин) звичайно мають розмовний характер

Завдання. Підберіть епітети до іменників ялина й береза. Продовжите текст "Ялина й берізка", включивши в опис епітети

Після того як учні спробують самостійно підібрати епітети до даних слів, можна познайомити їх з "Словником епітетів російської літературної мови" К. С. Горбачевича (Спб., 2000), у якому до іменника ялина приводиться 95 визначень (з них 85 - епітети), більшість із яких - якісні прикметники (висока, гнучка, величезна, густа, струнка, замислена, царствена та ін.); до слову береза підібрані 59 епітетів, причому якісних прикметників (кучерява, ошатна, ясна, ласкава, ніжна, сумна й ін.) у сім разів більше, ніж відносних (белоствольная, білобока, прямоствольная, столітня, зеленокосая). Наведені в словнику прикметники характеризують форму дерев, колір, вік, враження, вироблені ними. Крім епітетів, у словниковій статті після знака дані логічні визначення, в основному - прикметники відносні: болотна, гірська, міська, святкова, шкільна (ялина); бородавчаста, кам'яна, карельська, карликова, світлолюбна (береза).

Творча робота, пов'язана із продовженням даного тексту, виконується на контрольному етапі уроку. Створивши мініатюри, зрівнявши свій опис із іншими творами (коррекционний етап), учні переконуються в тім, що використання якісних прикметників надає образність висловленням

Дослідження функцій лексико-граматичних розрядів імен прикметників триває при виконанні домашнього завдання, побудованого також на текстах М. М. Пришвіна, що дивно тонко почувало природу

Відкриття

Яскравий промінь потрапив у темний ліс і відкрив, що в цю ніч павук з молодих верхніх листиків від верхівки маленької горобини простягнув до молодого дуба блискаючий шлях

Таке сонце, такі промені пробили навіть і густу темну зелень ялинок, і там у густоті блиснув, як дзеркало, мокрий від соку пень зрізаної берези

Крапля роси

На лісовій доріжці на зеленій травинці, гострим кінчиком, як багнетом, що пробиває собі серед торішньої суши й усякого жовтого мотлоху шлях до неба й сонця, помітив на самому багнеті краплю роси

Осінні птахи

Наступив час, коли з мокрих, холодіючих лісів синиці наближаються до будинків людським

У кущу ворухнувся аркуш жовтий - від краплі він ворухнувся або за аркушем пташка?

Раптом з однієї квітки мальви на іншій нижче капнуло, і з'єднані краплі впали на важкий жасминовий аркуш, і він, жовтий, звалився

Тоді відкрилося, що за аркушем була хохлатая голівка, і ми по ній довідалися синичку: це був королек, і це він тоді перший ворухнув листик жасмину, а крапля добила, і листик упав

У запропонованих текстах зустрічаються дієприкметники (блискаючий шлях; зрізаної берези; на травинці, що пробиває шлях і ін.). Учитель може повідомити про частиномовну приналежність подібних слів. Інформація, що дається з випередженням програми, як правило, усвідомлюється й запам'ятовується більшістю учнів

Системний^-системний-функціонально-системний підхід припускає розгляд морфологічних категорій у взаємозв'язку між собою. Опорний конспект "Ім'я прикметник", використовуваний на різних етапах уроку, дозволяє показати місце кожної ознаки в загальній системі категорій. Більш ефективно використовувати даний засіб у комп'ютерному варіанті (див.: Алгазина Н. Н., Пашкова Г. И., Стригина Т. В., Федотова Ю. Г., Новикова Т. Ф. і ін. Російська мова. 5 клас: Електронний навчальний посібник. - М., 2005).