Мета: продовжити знайомити учнів із творчістю Є. Гребін

Ки, збагнути романтичний настрій вірша «Човен», розкрити його автобіографічний характер; розвива ти навички виразного читання, художнього аналізу твору; виховувати в учнів самостійність, уміння від стоювати свої переконання, гуманізм. Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Є. Гребінки, його твори, платівка із записом вірша «Човен».

Кораблі! Шикуйтесь до походу! Мрійництво! Жага моя! Живи! В океані рідного народу Відкривай духовні острови.

В. Симоненко

ХІД УРОКУ

І. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів

1. Оголошення теми і мети уроку

2. Аутотренінг

Я — восьмикласник.

Я — особистість творча.

Я думаю, замислююся, пригадую.

Я хочу якомога більше знати.

II. АктуалізаціяОпорнихЗнаньУчнів

1. Робота в групах

2. Гра «Банк знань»

Дати обґрунтовану письмову відповідь на запитання, пора дившись у групі.

• Які вади тогочасного устрою критикував байкар Є. Гре бінка?

• Що дає право літературознавцеві твердити про оригінальність байки «Ведмежий суд»?


Чому в байці немає повчальної частини (я «Ведмежий

суд»)?

(Відповіді «презентувати» цитатами з тексту.)

3. Перевірка домашньої творчої роботи («Моральний кодекс»)

III. СприйняттяЙЗасвоєння учнямиНавчальногоМатеріалу

1. Слово вчителя

Однією з характерних тенденцій розвитку української поезії перших десятиліть минулого сторіччя було поєднання у письмен ників різних стильових манер. Проте якщо у творчості багатьох українських письменників — сучасників Гребінки романтичний струмінь часом випадково вливався в характерну тканину бур леску, то в поезії Гребінки поєднання різних стильових ознак відбувалось з перевагою романтичних віянь. Уже перший його вірш «Човен» має виразний романтичний характер.

2. Повторення відомостей із теорії літератури

Романтизм

Ліричний герой в українському романтизмі перебуває в гар монії з природою і природним життям.

«Світова туга» набуває характеру національної туги за мину лою славою і волею України.

Романтичний герой — людина, яка є частиною всеосяжної природи, вона індивідуально самоцінна, неповторна; паралельне зображення природи й людини (психологічний паралелізм).

Головний герой романтичної поезії — вільний вершник, сим вол виклику долі, він виступає в ореолі символів неозорних про сторів, волі, трагічної долі.

Риси позитивного героя — відданість інтересам України, здат ність до самопожертви. Патріотизм.

3. Виразне читання вірша учнем

(або прослухати платівку із записом поезії)

4. Бесіда з учнями

• З’ясуйте романтичний настрій поезії «Човен».

• Чи має вірш автобіографічну спрямованість? Чому? Дове діть.

• Що, на вашу думку, зумовило поета написати баладу «Човен»?

• Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору? Як саме?


5. «Човен» Гребінки — одна з перших оригінальних балад у новій українській літературі. Пригадайте ознаки цього ліро-епічного твору

5. «Практикум». Особливості віршової форми балади

6. Міні-дискусія «Алегоричний зміст твору»

Роздуми молодого поета, що вирушає з рідного хутора в Петербург, мовби кидається в піняві хвилі розбурханого житейського моря, яке спочатку грається, а там і нещадно розбиває одинокий човен.

7. Виразне читання балади учнями

IV. ЗакріпленняВивченогоМатеріалу

1. Розкрити зміст епіграфу

Скласти асоціативну таблицю

Мій «Корабель»

«Човен» Гребінки

2. Довести алегоричність творів Є. Гребінки. Оцінювання

V. ДомашнєЗавдання

1. Спростувати думку С. Зубкова «…Є. Гребінка творчо переніс здобутки І. Крилова на український ґрунт і вже сам став ви значальним фактором появи і зросту Л. Глібова...»

2. Виконати записи в читацькому щоденнику.

3. Щоб перевірити себе, як вже навчилися розбиратися у творах, проаналізуйте байку «Школяр Денис» самостійно. Виявіть особливості побудови та віршованої форми, а також жанрові ознаки цього твору.

4. На вищий рівень: напишіть твір мініатюру «Школа дає нам пу тівку в життя» або «У бурхливому морі» (на основі балади).