Мета: ознайомити учнів з основними фактами життя письМенника, про його захоплення усною народною творчістю, формувати вміння виразно читати байки, розкривати їхній алегоричний зміст; розвивати в школярів навички порівняльного аналізу, уміння характеризувати образи байки; поглибити знання учнів про жанрові особливості байки; виховувати почуття толерантності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Є. Гребінки, його твори.

ХІД УРОКУ

I. МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів.

ОголошенняТемиІМетиУроку

II.АктуалізаціяОпорнихЗнань

1. Літературна гра «Утвори пару»

1. «Пан та собака»

1. Різка, глумлива, гнівна насмішка.

2. Алегорія

2. Викриття зображуваного поєднане з го-

3. Явтух

Стрим висміюванням.

4. Мораль

5. Фабула

6. Сатира

7. Байка-казка

3. Висновок

4. Експозиція, зав’язка, кульмінація,

розв’язка.

8. Сарказм

5. Основний конфлікт, котрий розгортаєть-

9. Композиція

Ся в подіях.

10. Балада

6. Змалювання людей в образах тварин,

Предметів, явищ.

7. «Пан та собака»

8. Віршований казково-фантастичний твір.

9. Перший класичний зразок сатиричної

Байки в новій українській літературі.

10. Хитрий, обачний, уміє вислужуватися.
Запис гри має бути таким:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

6

10

3

2

5

7

1

4

8

2. Перевірка домашнього завдання

III. СприйняттяЙЗасвоєння навчальногоМатеріалу

1. Відомості про жанри байки. Складання опорної сигнальної схеми «Душа байки».

«Душа» байки

1

Байка казка

І

Байка приказка

І

Байка побрехенька

І

Байка, в основі якої лежить анекдот (маленька комедія)

2. Розповідь учителя (учні конспектують основні факти з життя і творчості письменника)

Народився Є. П. Гребінка 2 лютого 1812 року в родині дрібного поміщика на хуторі Убєжище поблизу Пирятина на Полтавщині.

На рідному хуторі Гребінка мав можливість познайомитися з життям народу, з його побутом і звичаями, з багатющими скарбами українського фольклору. Буйну уяву хлопця живили, зокрема, захоплюючі розповіді няньки-кріпачки.

Початкову освіту здобув удома від приватних учителів, а потім учився в Ніжинській гімназії вищих наук (1825–1831). На початку 1834 року він переїздить до Петербурга, де працює чиновником комісії духовних училищ, водночас учителює в навчальних закладах.

З перших днів перебування у Петербурзі Гребінка зближується з багатьма літераторами, художниками, журналістами; був знайомий з О. Пушкіним, В. Жуковським, І. Криловим та ін. Гребінка постійно співробітничає у столичних журналах та альманахах, виступає невтомним організатором українських літературних сил. За його найактивнішої участі у 1841 році виходить


Друком альманах «Ластівка», на сторінках якого були опубліко вані поезії «Причинна», «Вітре буйний», «На вічну пам’ять Кот ляревському», «Тече вода в синє море», уривки з «Гайдамаків» Т. Шевченка та з «Москаля чарівника» І. Котляревського, «Сер дешна Оксана» Г. Квітки Основ’яненка та інших авторів.

Важливу роль відіграв Є. Гребінка в житті Т. Шевченка, з яким познайомився у другій половині 1836 року. Гребінка за прошував Шевченка до себе, давав йому книжки. Не раз Шев ченко був присутній на літературних вечорах.

На час знайомства з Гребінкою припадають і перші поетич ні спроби Шевченка. Певна річ, що Гребінка, уже відомий тоді письменник, давав молодому авторові свої поради, заохочував до подальшої творчості.

І все ж треба відзначити участь Гребінки в становленні Шев ченка поета, а також особливу заслугу його в тому, що побачив світ «Кобзар» — ця справді епохальна книга.

Оселившись у Петербурзі, Гребінка назавжди зберіг любов до рід ного краю. Майже щоліта письменник приїжджав на Україну.

В останні роки життя Гребінка розпочав готувати до видання зібрання своїх творів. У 1847 році виходять друком перші чотири томи, наступного року — ще чотири. Але повністю здійснити свій задум письменникові не вдалося. 15 грудня 1848 року після тяжкої і тривалої хвороби у розквіті творчих сил помер. Тіло його було пере везено на Україну і поховано в Мар’янівці поблизу рідного дому.

3. Запитання до учнів

Коли і де народився Є. Гребінка? Розкажіть про захоплення усною народною творчістю в дитинстві.

З якими російськими діячами був знайомий Гребінка? Розка жіть про роль Є. Гребінки у житті Т. Шевченка.

4. Виразне читання байки вчителем. Бесіда

• Виявіть у творі ознаки байки.

• У чому було звинувачено Вола?

• Яких людей Є. Гребінка зобразив в образі Ведмедя і Вовків?

• Яку роль відіграє у судовому процесі Лисичка?

• Чи зустрічалися вам у житті люди, подібні до образів байки?

• Розкрийте алегоричний зміст твору.

5. Вправи на вироблення в учнів навичок виразного читання

Якими словами Є. Гребінка доводить про беззахисність під судного? Виразно прочитайте. На яких словах слід наголо сити?


Яку мету переслідували судді та підсудки, виносячи смертний вирок Волові? Прочитайте ці рядки з відповідною інтонацією.

Перечитайте байку так, щоб засобами виразності відтворити лицемірство й підступництво судових чиновників.

IV.ЗакріпленняВивченогоМатеріалу

1. Довести алегоричність байки «Ведмежий суд»

Гребінка правдиво відтворив тяжку долю людини трудівника, затурканої зажерливими панами, зловживання й хижацтво по вітової адміністрації. Ця байка виразно перегукується з байкою І. Крилова «Крестьянин и Овца», в якій читач знаходить прав диве зображення судового свавілля як типового явища. Суд, що покликаний охороняти законність, карати злочинність, в умовах кріпосницької дійсності стає джерелом наживи для судових чи новників, перетворюється на знаряддя визиску, грабунку трудо вих «низів».

2. Конкурс «Твої 12 балів»

Створити міні висловлювання «Людина потребує толерант ності». Оцінювання

V.ДомашнєЗавдання

1. Повторити словничок літературних термінів.

2. Скласти цитатний план байки.

3. На вищий рівень: за вивченими байками П. Гулака Артемов ського «Пан та собака» й «Ведмежий суд» Є. Гребінки ство рити особистий моральний кодекс життя.