Мета: ознайомити учнів зі змістом новел «Дитинство»,

«шаланда в морі»; розвивати навички аналізу тек­стів, шліфувати вміння пояснювати художні засоби, відокремлювати епізоди й художні деталі як вті­лення національних атрибутів; висловлювати власне ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет письменника, план аналізу новели.

Перебіг уроку

І. ОрганізаційнийМомент

ІІ. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТеми, МетиУроку

ІІІ. АктуалізаціяОпорнихЗнань

1. Проаналізувати новелу «Подвійне коло» за поданим планом

План

1. Проблематика.

2. Історичне тло зображуваних подій.

3. Місце новели у творчості Ю. Яновського і в українській літе­ратурі XX ст.

4. Характеристика образів новели.

5. Жанрові та стильові особливості твору.

6. Символічне значення назви. Ваша версія.

7. Образ автора в новелі.

2. Виконати тестові завдання

1. Розмістити етапи життя Ю. Яновського в правильній послі­довності
А Студент Київського політехнічного інституту

Б Зарахований до Єлисаветградського реального училища

В Боєць добровільної санітарної дружини в місті ЄлисаветГраді Г Інструктор Єлисаветградсього повітового статистичного бюро

Та інспектор карткової системи продовольчого комітету

2. Установити відповідність між назвою збірки та датою її ви­

ходу

1 «Земля батьків» А1925

2 «Короткі історії» Б1948

3 «Мамутові бивні» В1944

4 «Київські оповідання» Г1940

3. Читання учнями висловлювань

відомих людей про роман «Вершники»

Орієнтовна відповідь

• «Заслуга «Вершників» перед нашою літературою дуже велика. Безсмертна героїка громадянської війни була поставлена на національний ґрунт, висвітлена як народна українська героїка. Твір Яновського посилив нашу увагу до відтворення народного характеру, його провідних позитивних рис» (Л. Новиченко).

• «Вихід у світ його «Вершників» — а вони вийшли майже одно­часно й українською, і російською мовами — став святом для Юрія та для всієї літератури. Свято не прийшло без холодної пронизливості нудних і безпідставних закидів і причіпок, але вони примушені були, вражені фактом безсумнівної великої ідейно-художньої цінності нового твору Яновського, посту­пово, хоч і несамохіть, вщухати» (Микола Бажан).

• «У «Вершниках» творилась нова образність, нова барвами, рит­мікою, мелодикою. Образність, що була б неможлива раніш. Тільки співець нового часу міг побачити й розгледіти їх, оті небесні споруди, оті неймовірні й невловні, з самого повітря лиш зіткані, з блакиті неба змуровані вежі, на тлі яких без­страшні витязі революції схрестили шаблі у двобої з мину­лим» (Олесь Гончар).

• «Вершники» — потрясли. Вражав кожний образ, кожна фраза, кожне так вдало й точно вжите слово. Творчість Яновського для мене стала яскравим і привабливим маяком» (Юрій Зба-нацький).

• «У «Вершниках» точність підмінялась картинністю. Усе тут було мальовниче і гарне: степ, море, села і люди. Власне кажучи, це були не люди, а богатирі, викувані на зразок перу-
Анської троянди з одного куска металу» (Микола Ушаков). «Гарячим подихом боротьби, ласкавим степовим сонцем віє й досі із сторінок «Вершників»: звеличені пензлем худож­ника, височать постаті героїв громадянської війни, як віко­помні пам’ятки недалекої і славної минувшини» (Микола Ушаков).

IV. СприйняттяЙЗасвоєнняНавчальногоМатеріалу

1. Вступне слово

Найкращі новели «Вершників» — це «Дитинство», «шаланда в морі».

У «Дитинстві» Ю. Яновський змальовує дореволюційну дійс­ність. Новела сповнена описів степових просторів, народних зви­чаїв, пісень і дихає красою життя.

2. Аналіз новели «Дитинство»

Навальність дій, гострота, динамічність, які характеризу­ють першу новелу, змінюються в другій спокійним екскурсом у дитинство Данила Чабана, життя якого уособлює шлях україн­ського народу, роду «затятого і непосидючого», який «козакував і землю обробляв». Новела сповнена глибоких роздумів про життя дореволюційного українського села. У творі немає ні банальних сцен, ні гострих соціальних конфліктів, ні напружених ситуа­цій. Не стикаються тут у смертельному герці люди, не ллється кров, але дух волелюбства і нескореності народу оживає зі сто­рінок цієї новели.

1. Визначте провідну думку твору.

Провідна думка розділу підкреслюється розповіддю старого Данила про повстання в селі Турбаях 1789 року. Прадід навчає правнука не коритися долі, виховує в малому Данилові одвічне прагнення до волі, до боротьби за краще життя. «І ми з роду турбаїв, не були кріпаками з роду-віку, і Данило хай не буде» — так закінчує свою розповідь про турбаївців прадід Данило. Його велична постать нагадує героїв українських дум та казок, у яких узагальнюється віковий життєвий досвід народу, утверджується його невичерпна мудрість і оптимізм.

Глибоко емоційна й лірична оповідь про дитячі літа героя надає цьому розділові особливої поетичності й пісенності, суво­рої урочистості й ніжної мрійливості. Як своєрідний гімн «незай­маному степові», гімн народові — саме так сприймається новела «Дитинство».
«Степ простелявся перед ним, як чарівна долина, на якій пахне трава, пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск (ось візьміть лишень потримайте на сонці руку й понюхайте її!). І скільки всіляких ласощів росте на степу, яких можна попоїсти і потім приблукати до батька, що пасе ватагу панських овець… І жайворонок, що загубився в небі, співаючи жайворонисі, і орел, що повис на вітрі, ледве воруше кінчиками крил, виглядає здо­бич, чорногуз бродить по траві, як землемір, ящірка перебігла обніжок — зелена, мов цибулиння, дикі бджоли гудуть за небом, ховрашок свистить, цвіркунці — одно пиляють у свої скриньки, наче сільський швець на весіллі». І все це переплітається з лег­ким гумором і дитячою безпосередністю бачення світу.

2. Які образи сприяють емоційному наснаженню твору?

Слухові й зорові образи творять справжню симфонію україн­

ського степу. І той степ чи не найбільша радість у житті Данила,

бо дитинство його вщерть сповнене гіркоти злиднів, горя й смутку:

«Його смалило сонце та обпікав вітер, і завше йому хотілося їсти,

бо народився в бідній хаті, і першим спогадом дитинства був

степ». Але холод, голод, злидні не такі страшні, коли поруч добрі

й лагідні люди. Ось і мати, від якої часто перепадало малому хлоп­

цеві. Усе село її запрошувало, щоб до свят розмалювала піч або

хату. Навіть батько, який щодня заливає горілкою свої злидні,

чарував людей співом.

А поруч із Данилком мудрий прадід Данило, який знав усе: і коли риба краще ловиться, і коли бджоли більше меду кладуть, де ластівки зимують, що треба робити, коли перший грім ударить, коли з’явиться голубий ряст, і яка квітка на яку користь. Бути спостережливим, людяним, добрим навчається малий Данилко у прадіда. Западають у його душу гайдамацькі й козацькі пісні, казки й легенди. І росте хлопець розумним і допитливим. Воле­любність, життєстверджуючий оптимізм народу живив юне серце, і воно згодом повстало проти кривди.

Усе дитинство Данилка переплелося з чарівними обрядами й звичаями, прошуміло серед казок та пісень, убираючи незлам­ний дух і стійкість трудового народу, віру в краще майбутнє.

3. Проаналізуйте сюжетну лінію новели.

Новела «Дитинство» не має єдиної наскрізної сюжетної лінії.

Розділ складається з окремих пейзажних і побутових епізодів. Письменник щедро використав багаті фольклорні джерела, май­стерно відтворив народні звичаї, побут, нужденне й злидарське
Життя закріпаченого трудового люду України, його велич і не­зламну духовну силу. Філософське кредо новели — у ствердженні невмирущості й волелюбності людської гідності. Мандрівка пра­діда з правнуком у степ, до моря символізує шукання світлої долі: вони «ішли великий день і все панською землею», і прадід по дорозі розкриває перед малим Данилком могутність народу, пророчить йому чудове майбутнє.

Несподівана смерть прадіда серед квітучого степу дає Данилкові відчути себе самотнім, але не зупиняє його спраги до життя. «Топчи землю, синок», — такими були останні слова мудрого ста­рого, звернені до нащадка його роду. Оспівування міцних родових традицій, гуманістичного сприйняття буття, здорового існування людини на землі стає провідним для письменника.

3. Аналіз новели «Шаланда в морі»

Розгляд новели «шаланда в морі» можна розпочати зі слів О. Бабишкіна, який писав, що це «новела про вірність, про щастя кохання, про безмір людських почуттів, про вболівання за артільні справи, а найбільше — про людську витривалість, якій першою підмогою ота вірність, і засновані на ній найкращі, найшляхетніші людські почуття — кохання, материнство, звитяжність, від­даність Вітчизні».