Мета: закріпити вміння писати власні назви з великої літери; збагатити знання учнів відомостями про історичне минуле нашого народу; виховувати патріотичні почуття, зацікавленість історією України. Обладнання: мапи України, рідного міста; географічні атласи; портрети гетьманів України.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 241)

— Прочитайте текст зі вставленими потрібними назвами.

— Знайдіть на мапі нашого міста вулиці, річку, назви яких ви згадували у вправі.

2. Хвилинка чистопису

Тьм ом цьк читацький

— Доберіть слова з даними буквосполученнями. (Тьма, п'ятьма;

Солома, омлет; кицька, цяцька)

— Поділіть ці слова для переносу різними способами.

— Доберіть слова, близькі за значенням до слів тьма, цяцька.

— Складіть речення з одним із слів, уживаючи власну назву.

— Яким словом перевіримо написання літери и у слові читацький?

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми закріпимо свої знання та вміння щодо правопису влас

Них назв: імен, по батькові, прізвищ людей, кличок тварин, географіч

Них назв, тобто тих, які ми читаємо на мапі. Також дещо дізнаємося про

Минуле України за часів гетьманства.

IV. Повторення й закріплення вивченого

1. Колективна робота (вправа 242)

— Прочитайте вірш мовчки. Зверніть увагу, що поет говорить про кожну річку.

— Як ви розумієте виділене речення?

— Прочитайте виразно останнє речення, передаючи захоплення красою природи на Десні. Що означає в цьому реченні слово зелена?

— Про які річки ви дізналися вперше? Випишіть назви річок. Знайдіть названі ріки на мапі України в географічних атласах.

— Які ще ріки протікають на території нашої країни? Назвіть і покажіть на настінній мапі.

— Розгадайте шараду за текстом вправи. Прочитайте, що таке

Шарада.

— Слова-відповіді запишіть.

2. Вибірковий диктант

Випишіть клички тварин, поділяючи їх на склади для переносу з рядка в рядок.

НА ФЕРМІ

Мама Марійки працює на фермі. Після уроків діти приходять туди. Вони розглядають тварин. Марійка доїть корову Квітку, Настуся і Катруся напувають телятко Ластівку, а Миколка й Іванко напувають водою лошат Орлика та Гнідка.

3. Фізкультхви линка

4. Розвиток зв'язного мовлення (вправа 244)

Після розповіді вчителя про часи козацтва і гетьманства в Україні, тлумачення незрозумілих слів учні переходять до безпосереднього виконання вправи.

Гетьманом називали раніше виборного ватажка козацького війська Запорозької Січі, а згодом гетьманом стали зват, и верховного правителя України.

— Прочитайте текст і розгляньте малюнок.

— Про яких ще гетьманів ви чули? {Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Іван Мазепа)

— Випишіть з тексту слова, які пишуться з великої букви. Поясніть їх написання.

— Як ви думаєте, від якого слова утворилося прізвище Вишневець-кий? А Хмельницький?

5. Коментоване письмо (вправа 243)

— Прочитайте текст.

— Знайдіть на мапі місто і село, згадані в тексті.

— Як ви зрозуміли слово отаман? (Ватажок, командир)

— Випишіть імена і прізвища людей та окремо —: інші слова, які пишуться з великої букви. Поясніть їх написання.

V. Підсумок уроку

— Коли ми завжди вживаємо велику букву? (На початку речення й у власних назвах)

— Які назви предметів пишемо з великої літери? (Імена, по батькові, прізвища людей, клички тварин, географічні назви)

— Складіть речення, вживаючи в ньому географічну назву та імена своїх рідних. (Мої дідусь Тихін і бабуся Оксана живуть у Лебедівці.)

VI. Домашнє завдання

Вправа 245.