Мета: закріпити знання учнів про спонукальні речення; вчити виділяти їх у мовленні й складати самостійно, правильно використовуючи розділові знаки; розвивати навички виразного читання; виховувати доброзичливе, дружнє ставлення до оточуючих.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 148)

Перевірка — індивідуальне опитування.

— Як ви розпізнали спонукальне речення?

2. Гра «Зберіть речення»

1) Барліг, готує, ведмідь, зимівлі, для;

2) переймай, добре, все;

3) пожовкло, чому, листя.

— Що цікаве помітили? Доведіть.

— Поясніть розділові знаки в кінці кожного речення.

III. Повідомлення теми та мети уроку

— Сьогодні будемо закріплювати свої знання про речення взагалі спонукальні зокрема.

IV. Закріплення та систематизація знань

1. Хвилинка чистопису

— Яке спонукальне речення ми зібрали?

— Доведіть, що воно є спонукальним.

— Яка форма спонукання в ньому використана?

— Який знак у кінці речення ви б поставили?

— Зверніть увагу на речення на с. 73.

— Як ви думаєте, чому там поставили знак оклику? Спишіть його каліграфічно.

— До чого закликає нас це прислів'я?

— А чому необхідно переймати все добре?

2. Самостійна робота (вправа 150)

— Прочитайте ще декілька прислів'їв на ту саму тему. Чому необ

Хідно переймати лише добре?

Завдання 2, 3 запропонувати для самостійного виконання. Перевірка — індивідуальне опитування.

3. Робота в парах (вправа 152)

Перевірка — опитування пари.

— До якого типу за метою висловлювання належать складені речення?

Ці ведіть.

4. Колективна робота з підручником (вправа 149)

— Прочитайте текст вправи. Знайдіть спонукальне речення. Як його

Треба прочитати? Чому?

— Спираючись на даний текст, ми будемо навчатися виразного чи

Тання різних типів речень.

Далі організувати роботу за завданнями 1,2,4. Завдання 3 запропонувати опрацювати самостійно.

— Який тип виписаного вами речення? Прочитайте його виразно.

5. Колективна гра (вправа 151)

— Зверніть увагу, як одне і те саме прохання можна передати поріз-

Ному. Зосередьтеся на інтонаційному оформленні речень.

V. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Розкажіть, що ви дізналися про речення.

— Що ви можете розповісти про розповідні, питальні, спонукальні речення?

— Зверніть увагу на речення, записане на дошці. Що ви можете про нього сказати?

Мама зварила борщ.

— Перетворіть це речення на питальне і прочитайте з відповідною інтонацією.

— А як би ви перетворили його у спонукальне? Що ви у ньому передасте — прохання, заклик, запрошення?

— Якщо це прохання, то як його слід висловити?

2. Підготовка до виконання домашнього завдання

— Зверніть увагу на вправу 153. Що ви будете робити в ній?

— Чи є необхідність у додатковому поясненні?

VI. Домашнє завдання

Вправа 153.