Мета: поглибити знання учнів про структуру тексту; продемонструвати засоби зв'язку речень у тексті; формувати вміння аналізувати структуру тексту; учити складати текст, дотримуючись його структури; систематизувати й узагальнити знання про текст; розвивати увагу учнів, виховувати інтерес до спостережень у природі.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 107)

Перевірка — індивідуальне опитування.

— Якого типу цей текст? Доведіть.

— Які ще види текстів ви знаєте? Розкажіть про їх характерні особливості.

2. Словниковий диктант

Виразно, диктант, читання, олень, ведмідь, телевізор, заєць, червоний.

Перевірка — взаємоперевірка за зразком на дошці.

3. Бесіда (вправа 110)

— Прослухайте вірш. Визначте вид цього тексту.

— Чи зрозуміло вам, що означають слова хліб росте?

— Що означає у цьому тексті слово хліб?

— Отже, одне й те саме слово може називати різні предмети.

А ми сьогодні дізнаємося, як уникнути повторів одного й того самого слова і як їх усувати, якщо вони виникли. Також будемо вчитися зв'язувати речення в тексті так, щоб зробити його грамотним і виразним. Крім цього, закріпимо свої знання про текст.

III. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Пошукова робота (вправа 108)

— Як же зв'язуються речення в тексті?

— Зараз ви повправляєтесь у доборі слів, які можуть зв'язувати

Речення в тексті.

2. Самостійна робота (вправа 109)

Перевірка — індивідуальне опитування.

— Для чого необхідно замінювати слова в тексті близькими за зна

Ченням? {Для того щоб уникнути повторів, щоб текст був грамотним.)

3. Фізкультхвилинка

IV. Закріплення та систематизація знань та умінь учнів

1. Колективна робота (вправа 112)

— Знайдіть зачин цього тексту.

— А де його кінцівка?

— Як називається частина тексту, яка розташована між зачином і кінцівкою?

— Як дібрати заголовок до тексту?

2. Самостійна робота (вправа 113)

Перевірка — індивідуальне опитування.

Звернути увагу дітей на вимову й написання слів лащиться і подивіться.

3. Робота в парах. «Заповни пропуски» (вправа 114)

Перевірка — фронтальне опитування пар.

Після опитування можна запропонувати парам скласти питання для інших пар за цими самими реченнями.

V. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Із якими основними поняттями ми ознайомились у темі «Текст»?

— Що таке тема тексту? А мета?

— Розташуйте частини тексту в правильному порядку. Кінцівка, зачин, основна частина тексту.

— Як зв'язуються речення в тексті?

— А що ми вчилися робити сьогодні на уроці?

2. Підготовка до виконання домашнього завдання (вправа 115)

— Усі ці знання та вміння ви ще раз закріпите у ході виконання домашньої вправи. Прочитайте завдання.

— Що ви запишете у зошит?

— А яке завдання виконаєте усно?

VI. Домашнє завдання

Вправа 115.