Ліричні відступи представляють автора як героя власного роману й відтворять його біографію. Біографічний пунктир відступів: перший розділ - оповідання про молодість і згадування про південне посилання, шоста - прощання з молодістю, восьма - оповідання про ліцейські роки. Суб'єктивний мир автора в ліричні відступах

Від «А» до «Я»: тематичний діапазон ліричних відступів. Роль ліричних відступів у створенні художнього образа епохи. З'єднання в романному оповіданні епічної широти й ліричної суб'єктивності. «Євгеній Онєгін» - «енциклопедія російського життя» від першої особи

Ліричні відступи й пейзажні фрагменти оповідання: об'єктивна «прозаїчність» і суб'єктивна «поетичність» картин російської природи. Ліричні відступи на «літературні» теми: проблеми сучасної Пушкіну літератури (питання жанрових переваг, іншомовних запозичень, взаємодії європейської й російської літератури й т.д.) на сторінках роману. Романтизм і романтики в іронічному світлі авторського оповідання

Ліричні відступи як літературна біографія «Євгенія Онєгіна»: відтворення історії створення роману на сторінках роману. Автор як читач власного роману («переглянув все це строго...», «пора мені... п'ятий зошит /Від відступів очищати»). Можливі, але нереалізовані шляхи розвитку романної дії. «Плани» і «чорнові начерки» майбутніх добутків у романі. Ліричні відступи - найважливіший спосіб побудови «вільного роману». Звертання до читача в ліричних відступах. Образ читача на сторінках роману. «Роман вимагає балаканини»: ефект вільного діалогу считателем.

«Роман автора» і «роман героїв» в «Євгенії Онєгіні»: ліричне авторське оповідання вбирає в себе історію героїв, виводячи на перший план справжнього головного героя роману - його творця