Мета: вчити змінювати прикметники з іменниками за зразком «один — багато»; закріплювати вміння ставити питання до слів - ознак предметів; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи. Обладнання: картинка із зображенням зимового пейзажу; індивідуальні картки з текстом, предметні малюнки льону, їжачка.

ХІД УРОКУ

!. Організаційний момент

Іі. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 261)

— Прочитайте записані словосполучення.

— Поставте запитання від слів — назв предметів до слів — ознак предметів.

2. Хвилинка чистопису

Ць дз ля альбом

— Доберіть з цими буквосполученнями слова. (Заєць, хлопець; дзиґа,

Ґедзь; куля, коляска)

— Підберіть до цих слів слова-ознаки. (Полохливий заєць, вихо

Ваний хлопець; нова дзиґа, великий ґедзь; повітряна куля, іграшкова

Коляска)

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми будемо змінювати слова-ознаки разом зі словами —

Назвами предметів за зразком «один — багато», визначатимемо ознаки

Предметів, удосконалюватимемо вміння ставити питання до цих слів.

Також відгадуватимемо загадки.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 262)

— Запишіть слова за зразком.

— Усно складіть речення з двома останніми словосполученнями.

2. Колективна робота (вправа 263)

— Прочитайте вірш.

— На що вказує знак оклику в кінці речення?

— Спишіть виділені слова. Поставте до них питання.

— Змініть слова так, щоб вони означали назви багатьох предметів та їх ознак.

3. Фізкультхвилинка

4. Робота з деформованим текстом (вправа 264)

— Прочитайте. Кінець кожного речення позначайте зниженням

Голосу і паузою.

— Прочитайте слово в рамці. Що воно означає? Що таке іній?

— Так, іній — це тонкий шар кристалів льоду, що утворюється осіданням пари з повітря на охолоджені предмети. Іній ще називають памороззю.

— Запам'ятайте, як пишуться слова іній, паморозь.

— Запишіть два останні речення. Підкресліть у них головні слова.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота (з картками)

— Випишіть із тексту слова — ознаки предметів разом з їх назвами.

Зразок:

Один Багато

Лісова галявина

Тендітні проліски

На лісовій галявині зацвіли тендітні проліски. їхні білі голівки схилилися донизу. А дерева ще голі. Руда білочка гризе ліщиновий горішок. Строкатий дятел вибиває барабанний дріб. Скоро ліс наповниться дзвінкими голосами перелітних птахів. Настає справжня весна!

2. Усне творче завдання (запис на дошці)

Лисичка — хитра, ... (руда, хвостата) Берізка — білокора, ... (ніжна, струнка) Хліб — свіжий, ... (духмяний, пухкий) Небо — чисте, ... (безхмарне, прозоре)

3. Вибірковий диктант

— Відгадайте загадки. Які слова допомогли вам це зробити?

— Уважно слухайте, виберіть і запишіть лише слова — ознаки предметів.

• Гостроносий і малий, Сірий, тихий і незлий. Вдень ховається. Вночі Йде шукать собі харчі. Весь в тоненьких голочках. Всі впізнали... (їжачка).

• В чистім полі він росте На високих ніжках,

В зелених панчішках. Квіточки блакитні — Оченьки привітні. (Льон)

У\. Підсумок уроку

— З якими словами в реченні пов'язані слова-ознаки?

— Як змінюються слова — ознаки предметів? Наведіть приклади.

— Складіть речення зі словом іній.

VII. Домашнє завдання

Вправа 265.