Алгебра 10 класс

На сайте Сейчас57 гостейонлайн

Зростаючі й спадні функції

Функція називається Зростаючою на деякому інтервалі, якщо для будь-яких двох значень аргументу з цього інтервалу більшому значенню аргументу відповідає більше значення Функції.

Функція називається Спадною На деякому інтервалі, якщо для будь-яких значень аргументу з цього інтервалу більшому значенню аргументу відповідає менше значення Функції.

Приклади

1) y = x2.

зростаючі й спадні функції

Функція зростаюча при зростаючі й спадні функції (див. рисунок).

Функція спадна при зростаючі й спадні функції.

Функція парна.

2) зростаючі й спадні функції.зростаючі й спадні функції

Функція непарна (див. рисунок), спадна при зростаючі й спадні функції і при зростаючі й спадні функції.

Зверніть увагу: не можна сказати, що функція зростаючі й спадні функції спадає на проміжку зростаючі й спадні функції або на всіЙ області визначення. ДіЙСно, візьмемо x1=-4, x2=2, x2>x1. За означенням спадної Функції, повинна виконуватись умова зростаючі й спадні функції. Однак зростаючі й спадні функції, зростаючі й спадні функції, тобто зростаючі й спадні функції.

Основні види функціЙ і їх графіки описано в розділах «Алгебра. 8 і 9 кл.».

???