Мета - вчити учнів описувати зовнішність людини за картиною, формувати вміння добирати відповідні виражальні засоби; розвивати відчуття мови, формувати інтерес до минулого рідного народу; виховувати почуття національної свідомості, патріотизм, захоплення героїзмом українського козацтва.

Репродукція картини А. Монастирського «Запорожець».

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда.

— Як називається зображення людини в живописі та опис людини в художній літературі?

— Якими засобами користуються для цього живописець, скульптор, графік?

— Як створює портрет людини письменник?

— Яка роль описів зовнішності в художніх творах?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Завдання і запитання до учнів.

— Прослухайте текст.

Дивлюсь, аж супроти мене іде здоровенний запорожець з вусами, що я ще зроду не бачив: чорні, чорні та довгі та розкішні такі, що аж вилискуються. Жупан на ньому шовковий, червоний, аж світиться, як вогонь, шапка червона, похилиста, пояс золотий; за поясом пістолі, при боку шабля; кінська збруя й стремена — все в щирім золоті аж горить. Зняв я шапку та й поклонився аж до кінської гриви... стою перед ним, як перед гетьманом.

(За П. Кулішеж)

— Які думки і почуття викликав у вас опис козака? Яке ав

Торське та ваше власне ставлення до зображеного на портреті?

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Знайомство учнів з картиною Антона Монастирського «Запорожець».

2. Осмислення картини за питаннями.

— Хто зображений на картині?

— До якого жанру належить полотно?

— Про які історичні події нагадує нам картина?

— Які риси характеру героя відобразив художник? Якими засобами?

— Якою, на вашу думку, була доля героя? З чого це видно?

— Опишіть риси обличчя зображеного на портреті.

— Який одяг у козака-запорожця? Опишіть його.

— Який загальний настрій від картини?

3. Робота над добором робочого матеріалу.

1) Образотворча лексика:

Портрет, портретист, живописець, зображений на портреті, напівпрофіль, типаж, світло, світлові плями, світлотіні, деталі портрета; теплі й холодні кольори, тіні, відтінки, тло, фон.

2) Загальна лексика:

Одяг — жупан, кирея, сорочка;

Зброя — шабля, піхви (футляр для шаблі);

Риси героя — міцна статура, немолода людина, бувалий козак, обвітрене обличчя, сліди часу і нелегкого життя, гострий орлиний ніс з горбинкою, сумні очі, гострий замислений погляд, пооране часом чоло; загартований боями, вірний син України.

4. Складання усного твору-опису.

5. Написання твору на чернетках та редагування.

6. Написання твору в зошитах.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти усний твір-роздум «Над чим замислився запорожець» або поміркувати на тему, який характер у героя і як вдалося художникові його зобразити.