Мета: вчити встановлювати зв'язки між прикметниками та іменниками в реченні; закріплювати вміння ставити питання до слів — ознак предметів; збагачувати словниковий запас учнів; формувати вміння вести діалог в уявній ситуації; виховувати толерантність у співпраці. Обладнання: предметні малюнки снігура, сніговика, ґудзика; сюжетні малюнки «У бібліотеці», «У магазині».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 256)

— Яких же кольорів не назвав хлопчик?

— Прочитайте, як ви записали назви всіх кольорів веселки за алфавітом.

— Як іще називають оранжевий колір? (Жовтогарячий, помаранчевий)

— Які речення ви склали зі словом лічити! А зі словом рахувати!

2. Хвилинка чистопису

Ур овик овий сніг

— Доберіть із даними буквоспблученнями такі слова, щоб вони всі починалися частиною сніг-. {Снігур, сніговик, сніговий)

— Поставте запитання до кожного слова. Яке з них є ознакою предмета?

— Підберіть слова — ознаки предметів до інших слів. (Снігур (який?) червоногрудий; сніговик (який?) смішний)

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми з'ясуємо, з якими словами в реченні зв'язані слова-

Ознаки, на які питання вони відповідають. Також будемо вчитися скла

Дати діалоги.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 257)

— Прочитайте. Порівняйте зміст цього тексту з текстом домашньої вправи. Про які пори року в них йдеться?

— Розкажіть про ознаки цих пір року.

— Випишіть назви предметів та зв'язані з ними назви ознак. Запишіть за зразком.

2. Колективна робота (вправа 258)

— Прочитайте текст. Визначте, скільки в ньому абзаців.

— Про що говориться в кожному абзаці?

— За зразком попередньої вправи випишіть назви предметів та

Зв'язані з ними назви ознак.

— Знайдіть у тексті слова, які вказують на різні пори доби. (Ніч, звечора, опівночі, вранці)

— Доберіть до них слова, протилежні за значенням. (День, зранку, опівдні, увечері)

3. Словникова робота (вправа 259)

— Доберіть назви ознак до назв предметів.

— Поставте питання від назв предметів до назв ознак.

— Чого серед названих предметів не вистачає, щоб пришити ґудзик? А який — зайвий?

— Прочитайте в рамці слово ґудзик. Запишіть його. Позначте наголос. Вимовте звуки і назвіть букви.

Поділіть слово для переносу. Яке правило при цьому слід пам'ятати?

Буквосполучення дж, дз не розривають, Як злиті звуки позначають.

В. Бутрім

4. Фізкультхвилинка

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Доповнення тексту (вправа 260)

— Доповніть текст, замінюючи малюнок словами. Дайте імена хлопчикові й дівчинці. Прочитайте текст.

— Прочитайте діалог за особами. Спишіть слова ввічливості. Зверніть увагу, як дівчинка відповіла на подяку хлопчика.

— Розкажіть одне одному, що люди одягають, а що — взувають.

2. Складання діалогу (за сюжетним малюнком)

— Удвох оберіть ситуацію, учасниками якої ви б хотіли бути. Уявіть

Себе в магазині чи бібліотеці. Визначте дійових осіб і розділіть ролі.

Культурно ведіть розмову!

VI. Підсумок уроку

— З якими словами в реченні зв'язані слова-ознаки?

— На які питання відповідають? Наведіть приклади.

— Послухаймо кілька складених вами діалогів.

— Як поділити для переносу слово ґудзик?

VII. Домашнє завдання

Вправа 261.